8 Godzin, 1 Dni

Zarządzanie projektami EFS

190,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy poznają zasady zarządzania projektem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną kryteria oraz formy sprawozdawczości merytorycznej, finansowej oraz obowiązki nałożone na Beneficjenta, a zawarte w dokumentach programowych i umowie o dofinansowanie takie jak: obowiązek informacji i promocji, stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, audytu zewnętrznego. Dodatkowo w czasie szkolenia omówione zostaną najczęściej popełniane błędy oraz możliwości wprowadzania zmian w projektach.

 • 1. Zawarcie umowy dofinansowania, prawa i obowiązki Beneficjenta oraz Instytucji Wdrażającej.
  2.Zasady wprowadzania zmian w umowie o dofinansowanie.
  3.Zasady dokumentowania i monitoringu realizacji projektu.
  4.Sprawozdawczość merytoryczna.
  5.Sprawozdawczość finansowa.
  6.Zamówienia publiczne
  7.Audyt zewnętrzny.

 • certyfikat ukończenia

 • wykłady, ćwiczenia, warsztaty

 • 190 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 190 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce