0 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie projektami

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • GŁÓWNY CEL:

  Pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania projektami.

  Program przewiduje szereg gier z zakresu planowania, organizacji i zarządzania projektem.  SZCZEGÓŁOWE CELE:

  • Kształtowanie świadomości pracowników w kontekście realizowanych zadań

  • Podniesienie umiejętności komunikacyjnych w aspekcie celów organizacji i lepszego porozumienia w zespole

  • Budowanie umiejętności profesjonalnej prezentacji projektu

  • Nabycie lub utrwalenie umiejętności właściwego definiowania celów projektu

  • Kształtowanie wiedzy i umiejętności związanych z kierowaniem zespołem podczas pracy nad projektem

 • 1. Wstęp
  • Przedstawienie się i nawiązanie dobrego kontaktu z grupą
  • Określenie zasad współpracy i omówienie programu warsztatów
  • Ćwiczenia integrujące grupę
  • Zebranie i poprawne sformułowanie celów uczestników, kryteria realizacji celów

  2. Budowa zespołu projektowego
  • Skuteczna komunikacja w ramach prac projektowych
  • Motywacja członków zespołu projektowego
  • Odpowiedzialność za podjęte zobowiązania

  3. Organizacja efektywnych narad projektowych
  • Zasady poprawnego formułowania celów
  • Profesjonalna prezentacja projektu
  • Umiejętność wychodzenia z konfliktu i impasu
  • Kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań

  4. Zarządzanie czasem podczas pracy zespołu
  • Planowanie realizacji zadań w czasie
  • Podejmowanie decyzji, ustalenie priorytetów działań
  • Elastyczność wobec konieczności zmiany zaplanowanych działań

  5. Efektywność finansowa projektu
  • Określenie przedmiotu działań projektowych
  • Polityka marketingowa projektu
  • Niezbędne środki rzeczowe i nakłady inwestycyjne
  • Prognoza efektów wdrożenia projektu (finansowych, organizacyjnych itd.)
  • Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych projektu
  • Rachunek wyników projektu (w aspekcie dotrzymania założeń projektowych)
  • Projektowy Cash Flow – rachunek przepływów pieniężnych w trakcie projektu
  • Ocena efektywności przedsięwzięcia projektowego
  • Analiza wrażliwości projektu

  6. Podsumowanie i zakończenie
  • Informacje zwrotne na temat zdobytej wiedzy i umiejętności w trakcie szkolenia
  • Zbudowanie postawy wspierającej wykorzystywanie nowych umiejętności w praktycznych sytuacjach zawodowych
  • Rozdanie certyfikatów
  • Podziękowania i pożegnanie

 • TAK

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce