16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie projektami

100,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 •  podnoszenie kwalifikacji zawodowych jego uczestników

   wyjaśnienie znaczenia zarządzania projektem

   omówienie faz cyklu życia projektu

   podnoszenie kompetencji członków zespołu

  projektowego

 • Wprowadzenie do projektu i zarządzania projektem:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(W)
  -Co to jest projekt? – definicja
  -Cechy charakterystyczne projektu
  -Co to jest zarządzanie projektem?
  -Wiedza i umiejętności potrzebne do zarządzania projektem
  -Założenia i ograniczenia projektu

  Fazy i cykl życia projektu:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(W)
  -Cel podziału projektu na fazy
  -Cechy faz projektu
  -Cykl życia projektu

  Etapy i procesy zarządzania projektem 2 (W/Ć)

  Źródła projektu, matryca logiczna projektu 1 (W/Ć)

  Cykl osiągnięcia rezultatu, karta projektu 2 (W/Ć)

  Faza: Planowania projektu:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(W/Ć)
  -Definiowanie prac
  -Planowanie czasu i zasobów
  -Cel planowania
  -Proces planowania projektu – 10 etapów procesu planowania
  -Macierz podziału obowiązków
  -Wykres alokacji zasobów
  -Ćwiczenia praktyczne
  -Gry symulacyjne

  Faza: Realizacji projektu:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(W/Ć)
  -Wykonanie prac
  -Przygotowanie raportów
  -Rola menadżera zespołu
  -Struktura zespołu projektowego
  -Procedury realizacji projektu:
  Częstotliwość spotkań
  Odpowiedzialność
  Zadania
  Nadzór i kontrola
  Raportowanie i ocena zadań
  Zatwierdzanie zadań

  Wydatki i wymogi projektu 1 (W)

  Proces podejmowania decyzji i kontrola Projektu, Zamknięcie projektu:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(W)
  -Śledzenie wyników
  -Analiza postępu prac
  -Działania korygujące
  -Uaktualnienie planu projektu
  -Cel kontroli projektu
  -Zarządzanie wymogami i zmianami w projekcie
  -Graficzne sposoby kontroli projektu:
  Wykresy Gantta
  Wykresy „kamieni milowych”
  Diagramy zasobów
  Ocena
  Spotkanie zamykające
  Rola menadżera
  Lista kontrolna i raport końcowy projektu

  Zarządzanie projektem współfinansowanym z UE:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(W/Ć)
  -Wymagane dokumenty i ich obieg
  -Zakres odpowiedzialności
  -Obowiązki
  -Płatności i sprawozdania
  -Ewaluacja
  -Uaktualnienie planu projektu

  Test sprawdzający zdobytą wiedzę i potwierdzający kompetencje 1

 • maksymalnie 15 osób, optymalnie 12 osób

 • 100 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  zakwaterowanie
  udostępnienie sali szkoleniowej

Szkolenia o podobnej tematyce