48 Godzin, 6 Dni

Zarządzanie projektami

269,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie pt."Zarządzanie projektami" realizowane jest w ramach programu SPO RZL 2.3a i dofinansowywany w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Szkolenia w ramach projektu oraganizuje konsorcjum: Indygo Polska Sp. z o.o. (lider) oraz MTD Marek Dziduszko.

 • Każda edycja trwa 6 dni, w blokach: dwa razy po trzy dni lub trzy razy po dwa dni, w godzinach od 09.00 do 16.30 (z przerwą na lunch).
  Główne tematy:
  1) Projekty-podejście do zarządzania: Podstawowe pojęcia, specyfika zarządzania projektami, działania w organizacji.
  2) Obszary zarządzania projektem: Zarządzanie spójnością projektu, zarządzanie kosztami, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem, zarzązdanie zleceniami.
  3) Zarządzanie pzrebiegiem projektu: Inicjowanie projektu, definiowanie projektu, planowanie przebiegu projektu, oraganizowanie wykonawstwa, kontrola i koordynacja przygotowań i wykonawstwa, zamknięcie projektu. 4) Opis projektu: Cele, produkty, rezultaty. Logframe matrix - matryca logiczna projektu. 5) Metody i techniki zarządzania projektem na przykładzie PRINCE 2. Struktura projektu, struktura zespołu zarządzającego i uprawnienia, procedury, dokumentacja. 6) Marketing projektów: wybór projektu do realizacji, marketingowe ujęcie projektu, projekt jako produkt, szukanie rynku dla projektu, sprzedaż projektu.
  7) Zarządzanie ryzykiem w projekcie: metody identyfikowania, analizowania i oceny ryzyka w projektach, kontrolowanie ryzyka w projekcie, proces zarządzania ryzykiem. 8) Zarządzanie finansami w projekcie: Źródła i formy finansowania projektów, ocena przedwykonawcza projektu, rachunek kosztów w projekcie, techniki budżetowania w projekcie i metody zarządzania budżetem, monitoring kosztów projektu, analiza kosztów po zakończeniu projektu.

 • Uczestnik szkolenia otrzymuje Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

 • Szkolenia będą odbywały się w trybie stacjonarnym. Będą ukierunkowane na przekazanie przede wszystkim umiejętności praktycznych z danego obszaru, z dobra podbudową teoretyczną. Zakłada się szerokie stosowanie takich form nauczania jak:

  - Wprowadzenie - wykład

  - Analizy przypadków

  - Symulacje

  - Gry

  - Ćwiczenia

  - Demonstracje i prezentacje

  - Testy

  - Ankiety

  - Dyskusje kierowane

  Wszystkie zajęcia praktyczne poprzedzone będą wprowadzeniem trenera i opatrzone jego komentarzem po zakończeniu.Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają materiały, które umożliwią efektywne uczestnictwo w szkoleniu oraz utrwalenie wiedzy po jego zakończeniu.

 • 269 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia prowadzą trenerzy MTD z wieloletnią praktyką w szkoleniach i biznesie, z akredytacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w projektach szkoleniowych PHARE dla przedsiębiorstw.

Szkolenia o podobnej tematyce