200 Godzin, 0 Dni

Zarządzanie Projektami

więcej terminów () mniej terminów
 • Słuchacze uzyskują wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego zarządznia projektami oraz procesami organizacyjnymi. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru MENiS wystawione przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

 • Program studiów (200 godzin)
  1. Przywództwo i motywacja w projektach
  2. Struktury i zarządzanie procesami organizayjnymi - mapowanie procesów
  3. Organizowanie projektu
  4. Finansowe aspekty prowadzenia projektu
  5. Ilościowe metody wspomagania decyzji
  6. Definiowanie i rozwiązywanie problemów
  7. Negocjacje
  8. Zarządzanie zmianą
  9. Zarządzanie wiedzą w projektach
  10. Narzędzia informatyczne wspomagające zarzadzanie projektami
  11. Gra / studium przypadku zarządzania projektem

Wysoko kwalifikowani wykładowcy LBS oraz WSPiZ im. L. Koźmińskiego

Szkolenia o podobnej tematyce