24 Godzin, 3 Dni

Zarządzanie portfelem projektów PPM Project Portfolio Management

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Teraźniejsze wyzwania rynkowe zmuszają kierowników projektów do myślenia strategicznego. Zdobycie analitycznego spojrzenia na proces formowania strategii, umiejętne budowanie zaangażowania najwyższego kierownictwa i sponsorów projektu to klucz do sukcesu w realizacji zaawansowanych przedsięwzięć.

  W dzisiejszych czasach środowisko biznesowe charakteryzuje się dużą zmiennością. Wpływ na to mają zarówno rozwój technologii, globalizacja, złożone powiązania biznesowe, jak i wzmożony pęd do wzmacniania przewagi konkurencyjnej na rynku. Dla kierowników projektów pracujących w tak stresującym otoczeniu niezwykle istotne jest myślenie w kategoriach strategicznych oraz znalezienie odpowiedzi na kilka ważnych pytań. W jaki sposób organizacja buduje swoją strategię sukcesu? Jak poszczególne projekty przenoszą się na realizację strategii firmy? Jak tworzyć strategię realizacji projektu?  W tym module przedstawiamy dogłębną analizę procesu formowania strategii z perspektywy zarządzania projektami. Mówimy o tym, jak związać projekt ze strategią organizacji oraz zarządzać oczekiwaniami wszystkich przedstawicieli środowiska projektu. Uczymy, w jaki sposób budować strategię projektu, biorąc pod uwagę także projekty o bardzo skomplikowanym środowisku projektowym, rozbudowanym zespole projektowym, w sytuacji dywersyfikacji geograficznej czy kulturowej.  Dynamika kursu jest wzmocniona inspirującymi dyskusjami, ćwiczeniami oraz studiami przypadków

 • Szkolenie uczy, w jaki sposób:
  Rozumieć i wspierać formowanie strategii organizacji
  Zapewnić realizację projektu poprzez dostosowanie go do strategii organizacji
  Stworzyć a następnie wdrożyć strategię realizacji projektu
  Powiązać strategię firmy od strategii ogólnej po budowanie portfela z realizowanymi projektami
  Zarządzać oczekiwaniami interesariuszy (stakeholders), aby zdobyć ich poparcie i utrzymać zgodność portfela
  Zrozumieć potrzebę przekazywania strategii zespołowi projektowemu, klientom i innym interesariuszom.

  Tematyka

  1. Strategia organizacyjna w kontekście

  a. definicja strategii
  b. strategia jako sposób osiągania sukcesu organizacyjnego
  c. reorientacje paradygmatu i ich skutki – jak zmiany wpływają na strategię
  d. czynniki zmian ekonomiczno-rynkowych
  e. wpływ ograniczeń organizacyjnych na strategię

  2. Strategia organizacyjna: Sposoby podejścia i techniki

  a. strategia jako klucz sukcesu organizacyjnego
  b. elementy skutecznej strategii
  c. relacja między strategią a osiągalnością
  d. sposoby oceny strategii
  e. klasyczne sposoby podejścia i techniki myślenia strategicznego
  f. dążenie do tworzenia kultury myślenia strategicznego

  3. Zarządzanie portfelem: Kontekst strategiczny

  a. definicja portfela
  b. określanie projektów wchodzących w skład portfela
  c. wpływ zarządzania portfelem na strategię
  d. trudności i korzyści związane z zarządzaniem portfelem
  e. najważniejsze role w zarządzaniu portfelem

  4. Tworzenie i aktualizacja portfela

  a. budowanie skutecznego portfela projektów
  b. wpływy organizacyjne portfeli
  c. tworzenie potencjalnych przedsięwzięć w portfelu
  d. etapy wyboru projektów do portfela
  e. włączanie nowych przedsięwzięć do istniejącego portfela
  f. wykonanie projektu i przeglądy cząstkowe projektu
  g. proces filtrowania projektów

  5. Strategiczne zarządzanie projektami

  a. porównanie strategicznego i tradycyjnego zarządzania projektami
  b. dostosowywanie projektów do strategii
  c. rola zespołu projektu
  d. znaczenie wpływu zarządzania zmianami na projekty strategiczne
  e. przewidywanie i sterowanie oczekiwaniami i oporem interesariuszy

  Zakres tematyki PMBOK Guide:
  Zarządzanie Integracją Projektu
  Zarządzanie Zakresem Projektu
  Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie
  Zarządzanie Komunikacją w Projekcie

 • Certyfikat George Washington University; 22,5 PDUs

 • Wykłady połączone z ćwiczeniami i case study (szkolenie umożliwia zastosowanie poznanych narzędzi w serii studiów przypadków, które są realistyczną symulacją projektu) • Kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla, kierownicy projektów

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Urban Aderklint

Szkolenia o podobnej tematyce