16 Godzin, 2 Dni

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

3 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Sprawności działania, efektywne kierowania personelem jest potrzebą każdej firmy.

  Celem tych warsztatów jest uświadomienie roli kierownika, wyćwiczenie nowoczesnych technik zarządzania, tak aby efekt synergii zespołowej dał ekonomiczne i inne zadowolenie z wspólnej pracy personelu firmy.  Korzyści:

   zgrany zespół pracujący na korzyść firmy

   dobra komunikacja między pracownikami wpływająca na jakość proponowanych usług

   zadowolenie, satysfakcja z pracy pracowników poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu kierowania

 • Przedsiębiorstwo we współczesnym świecie
  - problemy globalizacji gospodarki
  - marketingowa orientacja przedsiębiorstwa
  - tendencje rozwojowe przedsiębiorstw
  Cele, funkcje a organizacja poszczególnych służb przedsiębiorstwa
  Nowoczesny menedżer
  - style kierowania
  - cechy nowoczesnego menedżera
  - doskonalenie umiejętności menedżerskich
  Budowanie porozumienia – sprawna komunikacja jako warunek efektywnego zarządzania
  Motywowanie pracowników
  Usprawnianie działalności własnej i zespołu
  - zarządzanie czasem,
  - zarządzanie produktem,
  - zarządzanie projektami,
  - współpraca z innymi służbami przedsiębiorstwa

 • Imienny Certyfikat uczestnictwa

 • W realizacji programu stosowana jest warsztatowa metoda pracy, zakładająca maksymalny i aktywny udział uczestników. Preferowane są demonstracje, dyskusje w małych grupach, grupowe rozwiązywanie problemów, odgrywanie ról, praca indywidualna, gry symulacyjne.

  Pozostałe metody i techniki prowadzonych szkoleń:

  • Burza mózgów - wykorzystanie wspólnej energii grupy do wypracowania pomysłów.

  • Case study - aktywny udział w analizie i dyskusji na temat sytuacji podobnych do tych, które występujš w życiu.

  • Autotesty

  • Nagrywanie i analiza video

  • Gry interaktywne

  • Miniwykład i pomoce wizualne.

 • 3500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 3500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Eugeniusz Rajewicz:Trener i konsultant z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla kadry kierowniczej i służb administracyjnych i marketingowych oraz opracowywaniu i wdrażaniu projektów organizacyjnych i marketingowych (systemy zarządzania, restrukturyzacja, strategie rozwoju).

Autor programów szkoleniowych, programów doskonalenia zasobów ludzkich oraz publikacji nt. usprawniania działalności firm, marketingu, przedsiębiorczości (m.in. cykl artykułów w "Twój Biznes", "Gazeta MSP").

Realizator szkoleń - jako trener zatwierdzony przez PARP i WUP - także ze środków UE, dla kadry kierowniczej i pracowników (w szczególności z zakresu marketingowej orientacji firmy, systemów zarządzania, w tym marketingiem, doskonalenia umiejętności kierowniczych, negocjacji menedżerskich, technik sprzedaży, uruchamiania działalności biznesowej, itp.).

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, kierowaniu zespołami projektowymi i wdrożeniowymi z zakresu organizacji zarządzania oraz w bezpośrednim kierowaniu działalnością marketingową (m.in. Kierownik Zespołu Systemów Zarzšdzania Fiat Tychy, Dyrektor Marketingu "Jarmiko", Dyrektor Zakładu Handlu "Holding Domator").

Realizator projektów marketingowych, programów "ratowania firm", działań z zakresu przedsiębiorczości, uruchamiania firm, oddziałów, itp.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Szkolenia o podobnej tematyce