12 Godzin, 2 Dni

grupa max. 20

ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE I CHARYZMATYCZNE - Jak angażować zespół i wywierać wpływ, aby zwiększać wydajność i produktywność?

Warszawa Termin pewny 1 970,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Jakim menedżerem jesteś, a jakim możesz być? Na ile świadomie korzystasz z umiejętności zarządzania, aby Twój zespół dział efektywnie i sprawnie? Jakich ludzi masz w zespole i jak wpływasz na ich pracę?

  „Kierowanie innymi ma przede wszystkim służyć osiąganiu założonych rezultatów w wyniku działań podwładnych. Kierowanie ludźmi to prawdziwa sztuka, która nie obejdzie się bez odpowiedniej postawy oraz wywierania wpływu. Aby móc mówić o skutecznym zarządzaniu innymi, należy umieć doskonale zarządzać sobą. Efektywne zarządzanie ludźmi zapewnia maksymalizację efektów przy minimalizacji nakładów. Skuteczny menedżer musi być wzorem ,,szefa samego siebie''. Dopiero wtedy powinien zarządzać innymi ludźmi. Nikt nie zyska autorytetu wśród podwładnych tylko dlatego, że został mianowany kierownikiem. Sztuka zarządzania to umiejętność planowania, delegowania, konsekwentnego rozliczania, motywowania, wspierania, nagradzania i karania. A wszystko to w oparciu o znajomość ludzi, ich motywacji, predyspozycji i kompetencji. Bez znajomości ludzkiej natury nie ma mowy o sukcesie w zarządzaniu. Wiedza o ludziach oraz określone predyspozycje takie jak tzw. makiaweliczna inteligencja pozwalają osiągnąć założone cele przy pomocy innych. Badania na temat tego co sprawia, że ludzie odnoszą sukces, ujawniły że zależy on od czegoś więcej niż IQ.”
  Tomasz Piotr Sidewicz

  Zapraszamy do udziału w unikatowym szkoleniu łączącym dwa podejścia: budowania zaangażowania i charyzmatycznego oddziaływania na zespół. Zarządzanie partycypacyjne opiera się na idei wytwarzania w zespole okoliczności do udziału w tworzeniu celów, podejmowania decyzji i przejmowania odpowiedzialności przez pracowników. Charyzmatyczne zarządzanie skupia się na budowaniu własnego potencjału silnego przywódcy, który potrafi wpływać na pracę swoich ludzi.

  W trakcie szkolenia dowiesz się:

  - Na czym polega i jak wykorzystać w pracy z zespołem metodę zarządzania partycypacyjnego?
  - Jak pobudzać zaangażowanie pracowników?
  - Jak pracują współczesne zespoły i jak wykorzystać inspiracje z ich funkcjonowania do zarządzania potencjałem i zadaniami?
  - Jak zwiększać otwartość współpracy, a zmniejszać biurokrację?
  - Jak rozmawiać z pracownikami o ich pomysłach i sugestiach i co dalej z nimi zrobić?
  - Jak opracować z zespołem realne i mierzalne cele?
  - Jak włączać pracowników w proces podejmowania decyzji?
  - Jak wyzwolić w sobie cechy silnego przywódcy?
  „Co nas kręci, co nas przeraża?” – czyli ludzka natura, a umiejętność wpływania na innych
  Hormon władzy – w jakim stopniu na nas działa i jak możemy nad nim panować?
  Jak budować swój autorytet w zespole?

 • DZIEŃ I

  09.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.30 rejestracja uczestników
  09.30 - rozpoczęcie zajęć

  ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE
  Jak wyzwolić w ludziach zaangażowanie i lepiej korzystać z zasobów zespołu?

  Ekspert: dr Grzegorz Radłowski, praktyk zarządzania i budowania modeli rozwojowych w organizacji, doradca zarządów i HR, coach ICC

  JAK PRACOWAĆ Z ZESPOŁEM, ABY WZBUDZAĆ ZAANGAŻOWANIE?
  Praktyczne podejście do zastosowania zarządzania partycypacyjnego w prowadzeniu zespołu

  - Ewolucja kompetencji menedżerskich - nowa jakość w funkcjonowaniu zespołów oraz konsekwencje kulturowe dla organizacji
  - Zarządzanie partycypacyjne, a partycypacja w zarządzaniu
  - Analiza kultury pracy zespołu i nowe spojrzenie na motywowanie poprzez potencjał i zadania
  - Zwiększanie otwartości współpracy vs zmniejszanie biurokracji
  - Dodawanie odpowiedzialności pracownikom w praktyce biznesowej – cienka granica pomiędzy obciążaniem, stresem, a swobodą, podnoszeniem wydajności i zaangażowania
  - Case study: grupy projektowe, koła jakości, płaskie zarządzanie (flat management) – poszukiwanie możliwości doskonalenia kompetencji poprzez wykonywanie zróżnicowanych zadań

  JAK WDROŻYĆ METODĘ PARTYCYPACYJNĄ DO PRAKTYKI PRACY Z ZESPOŁEM?
  Budowanie partycypacji i współpracy w zespole

  - Oddziaływanie menedżera na potencjał: kwalifikacje zawodowe, kompetencje społeczne
  - Potrzeby, oczekiwania, wymagania w obszarze kompetencji społecznych
  - Self-management
  - Praca w zespołach eksperckich, synergicznych i współpracujących vs istniejące dysfunkcje
  - Skąd się biorą nawyki współpracy z ludźmi?
  - Czym jest synergia współpracy, a czym indywidualna skuteczność?
  - Case study: Praca z pomysłami i sugestiami pracowników
  - Skuteczność ustaleń – czyli co zrobić, aby wdrożyć ustalenia po zebraniu?

  JAK OSIĄGAĆ REZULTATY PRZEZ ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W PROCES DECYZYJNY?
  Włączanie pracowników w proces podejmowania decyzji

  - Zarządzać czy uczyć? - lava management jako nowy trend
  - Praca z podwładnymi nad celami - Dominujący Motyw Partycypacji
  - Określanie i ustalanie priorytetów działania oraz sposobów ich realizacji
  - Podejmowanie decyzji przez pracowników – pomiędzy autonomią w zespole, a kontrolą menedżerską

  16.30 zakończenie I dnia szkolenia

  DZIEŃ II

  08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00 rejestracja uczestników
  09.00 – rozpoczęcie zajęć

  ZARZĄDZANIE CHARYZMATYCZNE
  Jak rozwijać w sobie silnego przywódcę, który prowadzi zespół do sukcesu?

  Ekspert: Tomasz Piotr Sidewicz, ekspert w dziedzinie wywierania wpływu, negocjacji, doradca w zakresie rozwoju umiejętności zarządzania

  CO TO ZNACZY OSIĄGAĆ SUKCESY MENEDŻERSKIE?
  Umiejętność zarządzania innymi, a odnoszenie sukcesów menedżerskich

  - Od czego zależy Twoja umiejętność zarządzania podwładnymi?
  - Jaki wpływ na sukcesy w zarządzaniu i wywieraniu wpływu ma Twoja inteligencja emocjonalna i społeczna?
  - Kondycja psychiczna, odporność na stres, samoocena, a stan Twoich umiejętności kierowania zespołem?
  - Hormon władzy – w jakim stopniu fizjologia przekłada się na działanie?

  JAKI MASZ POTENCJAŁ MENEDŻERSKI I JAK Z NIEGO KORZYSTASZ?
  Kompetencje zarządcze - analiza potencjału menedżerskiego

  - Dlaczego zostałeś menedżerem? Świadomy wybór, czy przypadek?
  - „Pokaż mi jak zarządzasz sobą, a powiem Ci czy możesz rządzić innymi”
  - Różne style kierowania – różne drogi dojścia do celu
  - Menedżer twardziel, czy kumpel – analiza case study

  CO MOTYWUJE LUDZI, A CO ICH BLOKUJE?
  Mechanizmy oddziaływania na zespół

  - „Co nas kręci, co nas przeraża” – natura ludzi, a wpływanie na innych
  - Co nas motywuje? - analiza case study
  - Dylemat – być liderem, czy być menedżerem – analiza video case

  JAK „AKTYWOWAĆ” SWÓJ AUTORYTET?
  Budowanie autorytetu w zespole i oddziaływanie za pomocą charyzmy

  - Jak zbudować autorytet? – „stanowisko menedżera” nie wystarczy
  - Od czego zależy, czy zbudujesz autorytet? – analiza video case
  - Mowa ust, twarzy i ciała – co nas zdradza i osłabia nasz autorytet? – analiza video case
  - Naturalnie dopasowany czy stworzony w wyniku pracy nad sobą?
  - Błędy popełniane przez menedżerów, które ich dyskredytują w oczach podwładnych

  JAK ROZWIJAĆ ZDOLNOŚCI ODDZIAŁYWANIA NA ZESPÓŁ?
  Wpływanie na postawy i zachowania członków zespołu

  - Wpływanie na innych a Twoja zdolność komunikacji i perswazji
  - Wpływ a zarządzanie ludźmi – analiza video case
  - Komunikacja, a delegowanie zadań – dlaczego tak ważne jest odpowiednie komunikowanie się z podwładnymi?
  - Potęga sugestii oraz emocji w komunikacji i wywieraniu wpływu – analiza video case
  - Negocjacje i perswazja w zarządzaniu– analiza video case
  - Jak się komunikować z krnąbrnymi podwładnymi?

  JAK WYKORZYSTAĆ STRES U SIEBIE I U INNYCH?
  Stres w zarządzaniu zespołem

  - Stres własny i sposoby jego maskowania – analiza video case
  - Zarządzanie stresem podwładnego – analiza video case
  - Stres podwładnych i sposoby jego wykorzystania – analiza video case

  16.00 zakończenie szkolenia

  *Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Langas Group w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których głównymi nurtami rozwoju są dwa obszary skupiające się na budowaniu umiejętności pracy z zespołem i rozwoju własnych umiejętności przewodzenia. Liczne ćwiczenia, analizy własnego potencjału menedżerskiego, forma gry szkoleniowej (w II dniu szkolenia) mają pokazać w jakim kierunku możliwy jest rozwój i jak korzystać z narzędzi zarządzania w praktyce.

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  - Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów
  - Menedżerów zespołów
  - Kierowników Projektów
  - Team Liderów

 • 1 970,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Tomasz Sidewicz

- Uznawany za jednego z najlepszych w Polsce ekspertów w dziedzinie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu. Wspiera polskie i zagraniczne firmy i organizacje rządowe, właścicieli firm, topowych menedżerów w negocjowaniu wielomilionowych kontraktów i strategii negocjacyjnej. Specjalizuje się także w podnoszeniu efektywności pracowników działów handlowych i zakupowych.
- Prowadzi projekty audytu działów, audytu personalnego – kluczowych obszarów mających wpływ na efektywność organizacji oraz wspiera w rozwoju i pokonywaniu wąskich gardeł.
Doskonały znawca ludzkiej psychiki i technik umożliwiających w krótkiej chwili ocenić stan emocjonalny, gotowość zakupu, cechy charakteru mające kluczowy wpływ na efektywność biznesową.
Podczas 20 letniej praktyki biznesowej poznał specyfikę, prawie wszystkich krajów europejskich, Afryki Płn. oraz USA i Kanady. 15 lat pracy w handlu zagranicznym oraz prowadzenie negocjacji z obcokrajowcami nauczyły go wysokiej kultury biznesowej niezbędnej w środowisku międzykulturowym.
- Auror wielu publikacji, artykułów, ceniony ekspert i coach w Polsce i zagranicą, którego znakiem rozpoznawalnym są ponadnormatywne efekty biznesowe jego klientów i szybki zwrot z inwestycji.

dr Grzegorz Radłowski

- Praktyk zarządzania i budowania modeli rozwojowych, doradca zarządów i HR, coach ICC
- Pasjonat i praktyk zarządzania, trener biznesu (od 13 lat), w zakresie zarządzania ludźmi, human resources, socjologii organizacji i zarządzania, procesów i praktyki sprzedaży; dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego; Coach ICC z indywidualną praktyką wśród menedżerów sprzedaży; Magister socjologii po Uniwersytecie Warszawskim, ukończył studia podyplomowe z Psychologii Biznesu oraz Zarządzania Personelem.
- Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Krakowie; Przez ostatnie lata pracował dla brytyjskiej korporacji International Personal Finance, gdzie odpowiadał za Dział Szkoleń i Rozwoju zarządzając 33 osobowym zespołem Trenerów, Konsultantów i Koordynatorów; Poprzednio 4 lata w AXA Polska S.A. w charakterze Trenera a później Coach’a oraz Menedżera ds. Rozwoju Kompetencji Zarządczych, odpowiadając za standardy w zakresie zarządzania w AXA;
- Doświadczenie 6 lat pracy z Brytyjczykami, Francuzami oraz Finami pozwoliło rozumieć lepiej kształtowanie polskiego środowiska pracy; Pracował m.in. dla: International Personal Finance; European Financial Group; Alior Instytut Szkoleń; Alior Bank; InPost; Rawibox; Nordea Operation Center, Enea Operator, Tezet Gaz, General Motors, KGHM, PROMAC, City Channel; Bre Bank; AXA Polska S.A.; Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Macmillan; Europejska Fundacja Rozwoju Wsi; Coca-Cola HBC Polska; Siódemka Sp. z o.o.; NOKIA Poland; Sanofi Aventis; Polkomtel S.A.; ING Bank Śląski; ING Nationale Nederlanden; Najwyższa Izba Kontroli; BSH; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej; Szkoła Główna Handlowa; Sellpro; Uniwersytet Warszawski; Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży; Carrefour; Libet-Grupa Tarmac; Computerland; Hand Prod; AmRest Poland; UPC; Essilor; Gruner&Jahr; Continental Polska; Polpharma; Straight-Doradztwo Personalne; Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin; Berker.

Szkolenia o podobnej tematyce