12 Godzin, 2 Dni

grupa max. 20

ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE I CHARYZMATYCZNE - Jak angażować zespół i wywierać wpływ, aby zwiększać wydajność i produktywność?

więcej terminów () mniej terminów
 • W trakcie szkolenia dowiesz się:

  - Na czym polega i jak wykorzystać w pracy z zespołem metodę zarządzania partycypacyjnego?
  - Jak pobudzać zaangażowanie pracowników?
  - Jak pracują współczesne zespoły i jak wykorzystać inspiracje z ich funkcjonowania do zarządzania potencjałem i zadaniami?
  - Jak zwiększać otwartość współpracy, a zmniejszać biurokrację?
  - Jak rozmawiać z pracownikami o ich pomysłach i sugestiach i co dalej z nimi zrobić?
  - Jak opracować z zespołem realne i mierzalne cele?
  - Jak włączać pracowników w proces podejmowania decyzji?
  - Jak wyzwolić w sobie cechy silnego przywódcy?
  - „Co nas kręci, co nas przeraża?” – czyli ludzka natura, a umiejętność wpływania na innych
  - Hormon władzy – w jakim stopniu na nas działa i jak możemy nad nim panować?
  - Jak budować swój autorytet w zespole?

 • DZIEŃ I

  09.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.30 rejestracja uczestników
  09.30 - rozpoczęcie zajęć


  ZARZĄDZANIE PARTYCYPACYJNE - Jak wyzwolić w ludziach zaangażowanie i lepiej korzystać z zasobów zespołu?

  Ekspert: dr Grzegorz Radłowski, praktyk zarządzania i budowania modeli rozwojowych w organizacji, doradca zarządów i HR, coach ICC


  JAK PRACOWAĆ Z ZESPOŁEM, ABY WZBUDZAĆ ZAANGAŻOWANIE? - Praktyczne podejście do zastosowania zarządzania partycypacyjnego w prowadzeniu zespołu

  - Ewolucja kompetencji menedżerskich - nowa jakość w funkcjonowaniu zespołów oraz konsekwencje kulturowe dla organizacji
  - Zarządzanie partycypacyjne, a partycypacja w zarządzaniu
  - Analiza kultury pracy zespołu i nowe spojrzenie na motywowanie poprzez potencjał i zadania
  - Zwiększanie otwartości współpracy vs zmniejszanie biurokracji
  - Dodawanie odpowiedzialności pracownikom w praktyce biznesowej – cienka granica pomiędzy obciążaniem, stresem, a swobodą, podnoszeniem wydajności i zaangażowania
  - Case study: grupy projektowe, koła jakości, płaskie zarządzanie (flat management) – poszukiwanie możliwości doskonalenia kompetencji poprzez wykonywanie zróżnicowanych zadań


  JAK WDROŻYĆ METODĘ PARTYCYPACYJNĄ DO PRAKTYKI PRACY Z ZESPOŁEM? - Budowanie partycypacji i współpracy w zespole

  - Oddziaływanie menedżera na potencjał: kwalifikacje zawodowe, kompetencje społeczne
  - Potrzeby, oczekiwania, wymagania w obszarze kompetencji społecznych
  - Self-management
  - Praca w zespołach eksperckich, synergicznych i współpracujących vs istniejące dysfunkcje
  - Skąd się biorą nawyki współpracy z ludźmi?
  - Czym jest synergia współpracy, a czym indywidualna skuteczność?
  - Case study: Praca z pomysłami i sugestiami pracowników
  - Skuteczność ustaleń – czyli co zrobić, aby wdrożyć ustalenia po zebraniu?


  JAK OSIĄGAĆ REZULTATY PRZEZ ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W PROCES DECYZYJNY? - Włączanie pracowników w proces podejmowania decyzji

  - Zarządzać czy uczyć? - lava management jako nowy trend
  - Praca z podwładnymi nad celami - Dominujący Motyw Partycypacji
  - Określanie i ustalanie priorytetów działania oraz sposobów ich realizacji
  - Podejmowanie decyzji przez pracowników – pomiędzy autonomią w zespole, a kontrolą menedżerską

  16.30 zakończenie I dnia szkolenia


  DZIEŃ II

  08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00 rejestracja uczestników
  09.00 – rozpoczęcie zajęć


  ZARZĄDZANIE CHARYZMATYCZNE - Jak rozwijać w sobie silnego przywódcę, który prowadzi zespół do sukcesu?

  Ekspert: Tomasz Piotr Sidewicz, ekspert w dziedzinie wywierania wpływu, negocjacji, doradca w zakresie rozwoju umiejętności zarządzania


  CO TO ZNACZY OSIĄGAĆ SUKCESY MENEDŻERSKIE? - Umiejętność zarządzania innymi, a odnoszenie sukcesów menedżerskich

  - Od czego zależy Twoja umiejętność zarządzania podwładnymi?
  - Jaki wpływ na sukcesy w zarządzaniu i wywieraniu wpływu ma Twoja inteligencja emocjonalna i społeczna?
  - Kondycja psychiczna, odporność na stres, samoocena, a stan Twoich umiejętności kierowania zespołem?
  - Hormon władzy – w jakim stopniu fizjologia przekłada się na działanie?


  JAKI MASZ POTENCJAŁ MENEDŻERSKI I JAK Z NIEGO KORZYSTASZ? - Kompetencje zarządcze - analiza potencjału menedżerskiego

  - Dlaczego zostałeś menedżerem? Świadomy wybór, czy przypadek?
  - „Pokaż mi jak zarządzasz sobą, a powiem Ci czy możesz rządzić innymi”
  - Różne style kierowania – różne drogi dojścia do celu
  - Menedżer twardziel, czy kumpel – analiza case study


  CO MOTYWUJE LUDZI, A CO ICH BLOKUJE? - Mechanizmy oddziaływania na zespół

  - „Co nas kręci, co nas przeraża” – natura ludzi, a wpływanie na innych
  - Co nas motywuje? - analiza case study
  - Dylemat – być liderem, czy być menedżerem – analiza video case


  JAK „AKTYWOWAĆ” SWÓJ AUTORYTET? - Budowanie autorytetu w zespole i oddziaływanie za pomocą charyzmy

  - Jak zbudować autorytet? – „stanowisko menedżera” nie wystarczy
  - Od czego zależy, czy zbudujesz autorytet? – analiza video case
  - Mowa ust, twarzy i ciała – co nas zdradza i osłabia nasz autorytet? – analiza video case
  - Naturalnie dopasowany czy stworzony w wyniku pracy nad sobą?
  - Błędy popełniane przez menedżerów, które ich dyskredytują w oczach podwładnych


  JAK ROZWIJAĆ ZDOLNOŚCI ODDZIAŁYWANIA NA ZESPÓŁ? - Wpływanie na postawy i zachowania członków zespołu

  - Wpływanie na innych a Twoja zdolność komunikacji i perswazji
  - Wpływ a zarządzanie ludźmi – analiza video case
  - Komunikacja, a delegowanie zadań – dlaczego tak ważne jest odpowiednie komunikowanie się z podwładnymi?
  - Potęga sugestii oraz emocji w komunikacji i wywieraniu wpływu – analiza video case
  - Negocjacje i perswazja w zarządzaniu– analiza video case
  - Jak się komunikować z krnąbrnymi podwładnymi?


  JAK WYKORZYSTAĆ STRES U SIEBIE I U INNYCH? - Stres w zarządzaniu zespołem

  - Stres własny i sposoby jego maskowania – analiza video case
  - Zarządzanie stresem podwładnego – analiza video case
  - Stres podwładnych i sposoby jego wykorzystania – analiza video case


  16.00 zakończenie szkolenia

 • Tak

 • Szkolenie ma formę warsztatów, podczas których głównymi nurtami rozwoju są dwa obszary skupiające się na budowaniu umiejętności pracy z zespołem i rozwoju własnych umiejętności przewodzenia. Liczne ćwiczenia, analizy własnego potencjału menedżerskiego, forma gry szkoleniowej (w II dniu szkolenia) mają pokazać w jakim kierunku możliwy jest rozwój i jak korzystać z narzędzi zarządzania w praktyce.

 • Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  - Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów
  - Menedżerów zespołów
  - Kierowników Projektów
  - Team Liderów

Tomasz Sidewicz

- Uznawany za jednego z najlepszych w Polsce ekspertów w dziedzinie negocjacji, perswazji i wywierania wpływu. Wspiera polskie i zagraniczne firmy i organizacje rządowe, właścicieli firm, topowych menedżerów w negocjowaniu wielomilionowych kontraktów i strategii negocjacyjnej. Specjalizuje się także w podnoszeniu efektywności pracowników działów handlowych i zakupowych.
- Prowadzi projekty audytu działów, audytu personalnego – kluczowych obszarów mających wpływ na efektywność organizacji oraz wspiera w rozwoju i pokonywaniu wąskich gardeł.
- Doskonały znawca ludzkiej psychiki i technik umożliwiających w krótkiej chwili ocenić stan emocjonalny, gotowość zakupu, cechy charakteru mające kluczowy wpływ na efektywność biznesową.
- Podczas 20 letniej praktyki biznesowej poznał specyfikę, prawie wszystkich krajów europejskich, Afryki Płn. oraz USA i Kanady. 15 lat pracy w handlu zagranicznym oraz prowadzenie negocjacji z obcokrajowcami nauczyły go wysokiej kultury biznesowej niezbędnej w środowisku międzykulturowym.
- Autor wielu publikacji, artykułów, ceniony ekspert i coach w Polsce i zagranicą, którego znakiem rozpoznawalnym są ponadnormatywne efekty biznesowe jego klientów i szybki zwrot z inwestycji.


dr Grzegorz Radłowski

- Praktyk zarządzania i budowania modeli rozwojowych, doradca zarządów i HR, coach ICC
- Pasjonat i praktyk zarządzania, trener biznesu (od 13 lat), w zakresie zarządzania ludźmi, human resources, socjologii organizacji i zarządzania, procesów i praktyki sprzedaży; dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego; Coach ICC z indywidualną praktyką wśród menedżerów sprzedaży; Magister socjologii po Uniwersytecie Warszawskim, ukończył studia podyplomowe z Psychologii Biznesu oraz Zarządzania Personelem.
- Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Krakowie; Przez ostatnie lata pracował dla brytyjskiej korporacji International Personal Finance, gdzie odpowiadał za Dział Szkoleń i Rozwoju zarządzając 33 osobowym zespołem Trenerów, Konsultantów i Koordynatorów; Poprzednio 4 lata w AXA Polska S.A. w charakterze Trenera a później Coach’a oraz Menedżera ds. Rozwoju Kompetencji Zarządczych, odpowiadając za standardy w zakresie zarządzania w AXA;
- Doświadczenie 6 lat pracy z Brytyjczykami, Francuzami oraz Finami pozwoliło rozumieć lepiej kształtowanie polskiego środowiska pracy; Pracował m.in. dla: International Personal Finance; European Financial Group; Alior Instytut Szkoleń; Alior Bank; InPost; Rawibox; Nordea Operation Center, Enea Operator, Tezet Gaz, General Motors, KGHM, PROMAC, City Channel; Bre Bank; AXA Polska S.A.; Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Macmillan; Europejska Fundacja Rozwoju Wsi; Coca-Cola HBC Polska; Siódemka Sp. z o.o.; NOKIA Poland; Sanofi Aventis; Polkomtel S.A.; ING Bank Śląski; ING Nationale Nederlanden; Najwyższa Izba Kontroli; BSH; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej; Szkoła Główna Handlowa; Sellpro; Uniwersytet Warszawski; Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży; Carrefour; Libet-Grupa Tarmac; Computerland; Hand Prod; AmRest Poland; UPC; Essilor; Gruner&Jahr; Continental Polska; Polpharma; Straight-Doradztwo Personalne; Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin; Berker.

Szkolenia o podobnej tematyce