16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie obrotem paletowym i transportem w przedsiębiorstwie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej transportem i osobom funkcyjnym, odpowiedzialnym za zarządzanie obrotem paletowym, sprawne sterowanie procesami przewozowymi, do których należy:
  • definiowanie systemu obrotu paletami,
  • uniknięcie błędów w zarządzaniu paletami w przedsiębiorstwie,
  • szybkie i sprawne formowanie towarów na paletach i palet na skrzyniach ładunkowych,
  • określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu w przedsiębiorstwie,
  • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów transportowych,
  • podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania transportem,
  • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych,
  • określenie rozkładu popytu na usługi transportowe oraz jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • wykorzystanie metod do obliczania wielkości pracy przewozowej,
  • zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu transportem w przedsiębiorstwie,
  • zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu,
  • przedstawienie wymaganych licencji i zezwoleń oraz kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego,
  • określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie,
  • planowanie czasu pracy kierowcom i załogom,
  • zapoznanie z systemami monitorowania i bezpieczeństwem przewozów.

 • 1. Charakterystyka najpopularniejszych i najczęściej występujących w obrocie typów palet:
  • gospodarka paletowa w Polsce - przedstawienie różnych systemów wymiany palet:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie• palety własne,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie• poole zewnętrzne/usługowe.

  2. Najważniejsze wymogi i przepisy prawne:
  • zwyczaje rynkowe dotyczące obrotu paletami (w szczególności paletami EUR.),
  • dokumenty występujące podczas obrotu paletami:
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie• wzory procedur,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie• instrukcji,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie• kart rozliczeniowych itp.
  • najczęstsze problemy związane z gospodarka paletami w przedsiębiorstwach,
  • proponowane praktyczne rozwiązania "problemu podrabianych palet EUR".

  3. Prezentacja rozwiązań informatycznych:
  • w zakresie doboru opakowań,
  • formowania ładunków paletowych,
  • optymalizacji wykorzystania powierzchni ładunkowej pojazdu.

  4. Wybór rodzaju pojazdu:
  • czynniki decydujące o wyborze rodzaju środka transportu,
  • czynniki zależne od klienta,
  • wyposażenie dodatkowe.

  5. Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika:
  • krajowe i międzynarodowe przewozy rzeczy,
  • certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika,
  • licencje i zezwolenia,
  • wymagania dotyczące kierowców.

  6. Certyfikat Bezpiecznego Dostawcy (AEO):
  • transport w procesie uzyskiwania certyfikatu.

  7. Zarządzanie transportem:
  • metody zarządzania,
  • planowanie eksploatacji,
  • obowiązki osób funkcyjnych,
  • organizowanie i kontrola procesów przewozowych,
  • konkurencja w transporcie.

  8. Outsourcing w transporcie:
  • rodzaje outsourcingu,
  • wady i zalety outsourcingu,
  • transport własny czy obcy,
  • kryteria wyboru przewoźnika.

  9. Wybór rodzaju transportu:
  • transport samochodowy,
  • kolejowy,
  • lotniczy,
  • morski,
  • śródlądowy,
  • kombinowany,
  • kryteria wyboru rodzaju transportu,
  • skuteczność systemów transportowych.

  10. Mechanizacja prac przeładunkowych
  • maszyny i urządzenia przeładunkowe,
  • paletyzacja i konteneryzacja ładunków,
  • optymalizacja prac przeładunkowych.
  11. Czas pracy kierowców w świetle najnowszych uregulowań prawnych zgodnych z umową AETR. Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dot. czasu jazdy i odpoczynku kierowców - ich wpływ na czas pracy kierowcy:
  • doba, tydzień, odpoczynek,
  • czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy,
  • przerwy w prowadzeniu pojazdu,
  • odpoczynek dzienny, tygodniowy (ćwiczenia, zadania).

  12. Koszty transportu:
  • koszty jednostkowe,
  • koszty całkowite.

 • W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu obrotem paletowym i optymalizacji procesów transportowych w zarządzaniu flotą pojazdów. Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane z obrotem paletami i zarządzaniem transportem.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce