14 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Warszawa Trwa nabór 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Główne cele i korzyści szkolenia:
  Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania nowoczesnych łańcuchów dostaw
  Nabycie umiejętności szacowania kosztów logistyki oraz identyfikacji konfliktów w łańcuchu dostaw
  Weryfikacja dotychczasowych sposobów współpracy z dostawcami oraz odbiorcami,
  Zapoznanie się z różnymi metodami redukcji nadmiernych stanów zapasów oraz zapobiegania przerwom w dostawach w łańcuchu dostaw,
  Poznanie znaczenia wymiany informacji między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw
  Zapoznanie się z głównymi kryteriami decyzji o zlecaniu czynności logistycznych firmom zewnętrznym w ramach łańcucha dostaw.

 • 1 dzień

  Łańcuch dostaw jako nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstw i redukcji ryzyka działalności przedsiębiorstw
  Przesłanki i cele tworzenia łańcuchów dostaw
  Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw
  Współzależności i konflikty pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw – na wybranych przykładach
  Łańcuch dostaw a inne formy współpracy przedsiębiorstw

  Zagadnienia koordynacji przepływów rzeczowych i informacji w łańcuchu dostaw – grupowa gra decyzyjna
  Przeprowadzenie gry
  Omówienie i podsumowanie gry z uczestnikami szkolenia

  Koszty logistyki w łańcuchu dostaw
  Identyfikacja kosztów logistyki w łańcuchu dostaw
  Kontrola przyrostu kosztów logistyki na poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw
  Możliwości redukcji kosztów logistyki skali łańcucha dostaw


  Obsługa klienta w łańcuchu dostaw
  Podstawowe założenia logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw
  Etapy i fazy obsługi klienta w odniesieniu do specyfiki funkcjonowania łańcuchów dostaw – możliwości identyfikacji czynności i znaczenie praktyczne kształtowania procesów obsługi w strukturze łańcucha dostaw,
  Jak mierzyć poziom obsługi klienta w łańcuchu? Elementy, mierniki i standardy obsługi klienta w łańcuchu dostaw
  Koncepcja „doskonale zrealizowanego zamówienia”


  2 dzień

  Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw
  Cele utrzymywania zapasów w poszczególnych ogniwach łańcucha. Omówienie roli zapasów w logistycznym łańcuchu dostaw i współczesnego podejścia do zarządzania zapasami
  Koszty zapasów, koszty zamrożenia kapitału i możliwości redukcji ryzyka wzrostu kosztów
  Klasyfikacja zapasów wg wartości i możliwości błędnych interpretacji wyników w łańcuchu dostaw
  Funkcjonalna klasyfikacja zapasów i możliwości jej zastosowania w łańcuchu

  Metody ustalania wielkości dostaw
  Główne metody ustalania wielkości i częstotliwości dostaw w łańcuchu dostaw
  Ustalanie momentu składania zamówień
  Główne problemy związane z określaniem czasu realizacji dostawy

  Wybrane elementy kompleksowych systemów zarządzania zapasami i informacją w łańcuchu dostaw
  Systemy planowania potrzeb materiałowych i dystrybucji z uwzględnieniem przepływów informacyjnych
  Zasady określania potrzeb informacyjnych poszczególnych ogniw
  Przykłady rozwiązań

  PODSUMOWANIE

 • dyplom Effect Group

 • Dyskusja, zadania indywidualne i grupowe, „burza mózgów”, mikrowykłady, prezentacje, analiza przypadków, podejście oparte na analizie porównawczej – benchmarkingu dowolnych wzorców, filmy instruktażowe.
  Warsztaty prowadzone w formie interaktywnej.

 • Szkolenie jest skierowane dla:
  Dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki.
  Menedżerów wyższego i średniego szczebla, oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw,
  Kierowników, planistów, specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa zarządzających: zakupami i zaopatrzeniem, zapasami, logistyką produkcji i przepływem materiałów, magazynem, gospodarką magazynową oraz systemami składowania, transportem i spedycją, sprzedażą i dystrybucją, controllingiem logistyki.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce