16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie kosztami zakupów

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zaprezentowanie metod optymalizacji kosztów zakupów m.in. poprzez ustalenie wielkości zapasu magazynowego i jego dostosowanie do prognozowanego popytu na produkty.

 • Analiza popytu (metoda ABC/XYZ).
  Krótko- i długoterminowe prognozowanie popytu.
  Rozkład popytu w cyklu uzupełnienia zapasów.
  Poziom Obsługi Klienta.
  Określenie zapasu bezpieczeństwa.
  Optymalizacja kosztów zakupów poprzez Ekonomiczną Wielkość Zamówienia:

  Optymalizacja wielkości zapasu magazynowego,
  Dobór środka transportu,
  Koszty transportu,
  Wartościowe wskazanie opłacalności rabatu od dostawcy.

 • tak

Grzegorz Dąbrowski

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Zaocznego Studium Doktoranckiego na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadził zajęcia w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, na Uniwersytecie Szczecińskim - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Edukacji Logistycznej w Poznaniu. W działalności zawodowej zajmuje się problematyką optymalizacji procesów logistycznych (projektowanie magazynów wysokiego składowania oraz technologii składowania, optymalizacja kosztowa procesów magazynowych, zarządzanie zapasami, zarządzanie zakupami). Ponadto optymalizuje procesy produkcyjne tj. konfiguracja i rekonfiguracja przepływów materiałowych i informacyjnych w produkcji, ocena rentowności parku maszynowego przedsiębiorstwa, ocena rentowności produkcji - wyrobów gotowych oraz klientów. Do jego kompetencji należy także mapowanie procesów przepływu informacji w działach logistycznych, produkcyjnych, kontroli jakości, technologii czy handlowym w celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia Informatycznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania /IFS, SAP, SENTE, ADOP, TETA itp./ oraz opracowywanie systemu motywacyjnego wraz z wartościowaniem stanowisk pracy. Do jego sukcesów zawodowych zaliczyć można restrukturyzację przedsiębiorstw oraz optymalizację kosztów procesów produkcyjnych i logistycznych w wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych z branż: spożywczej, meblarskiej, kosmetycznej, elektrycznej, metalurgicznej, budowlanej.
Joanna Lisowska

Absolwentka Politechniki Białostockiej, asystent w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, organizator i koordynator studiów podyplomowych i szkoleń, specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania środków UE, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. W działalności zawodowej zajmuje się prowadzeniem zajęć i szkoleń z rachunkowości, finansów, projektów wspólnotowych, przedsiębiorczości, sprzedaży i negocjacji. Jest autorką publikacji dotyczących różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem. W pracy doktoranckiej bada konkurencyjność podmiotów przemysłu mleczarskiego działających w Polsce. Jako konsultant zajmuje się mapowaniem procesów i optymalizacją przepływu informacji będącego podstawą dla wdrożenia Informatycznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, ustalania struktury organizacyjnej oraz wdrażania wszelkiego rodzaju usprawnień organizacyjnych. Ponadto przeprowadza analizy w zakresie finansów (ocena kondycji finansowej podmiotu), marketingu (badanie rentowności produktu, klientów, efektywności prowadzonych działań sprzedażowych, ocena organizacji działu marketingu) i logistyki oraz opracowuje systemy motywacyjne wraz z wartościowaniem stanowisk pracy.
Eliza Irena Wawiernia

Szkolenia o podobnej tematyce