16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie konfliktem w zespole

5 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1.aktywne zarządzanie konfliktami w organizacji;

  2.nabycie kompetencji pomocnych w radzeniu sobie w sytuacji konfliktowej;

  3.wypracowanie własnego stylu postępowania przy rozstrzyganiu sporów.

 • 1.audyt jako narzędzie diagnozowania organizacji;
  2.definiowanie sytuacji problemowej;
  3.konflikt w organizacji i jego dynamika;
  4.różne reakcje wobec sytuacji konfliktowej;
  5.style rozwiązywania konfliktów - rozpoznawanie
  6.twórcze rozwiązywanie sytuacji konfrontacyjnych (konfliktów);
  7.rozwijanie pożądanych kompetencji:
  -podstawy skutecznej komunikacji w sytuacjach konfliktowych
  -rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji,
  -poszerzanie odpowiedzialności,
  -rozwijanie umiejętności podejmowania ryzyka i wyzwań,
  -nabycie umiejętności projektowania zadań
  8.przekształcanie konfliktu we współpracę;
  9.zapobieganie powstawaniu konfliktów poprzez kulturę organizacyjną.

 • warsztaty; ćwiczenia; wykłady; praca w grupach

 • Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej i specjalistów wybranych działów firmy

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trenerzy, utytułowana i wykwalifikowana kadra

Szkolenia o podobnej tematyce