12 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Zarządzanie konfliktem - strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania

3 600,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. dostrzeganie pozytywnych aspektów konfliktu

  2. dostrzeganie konfliktu w jego wczesnej fazie

  3. poznanie praktycznych metod i technik rozwiązywania konfliktów

  4. kształtowanie relacji ze współpracownikami opartych na jasnej komunikacji, czyli komunikacji "wprost"

  5. umiejętność kierowania konfliktem

 • Szkolenie zarządzanie konfliktem dostarcza wiedzy na temat przyczyn konfliktów i ich rozumienia. W części warsztatowej uczestnicy uczą się analizy oraz technik rozwiązywania konfliktów przy uwzględnieniu tego, kto jest w niego uwikłany, jaka jest orla konfliktu w konkretnej sytuacji. Uczą się też jak korzystać z inteligencji emocjonalnej w negocjacjach. Szkolenie zarządzanie konfliktem przewiduje pracę na konkretnych przypadkach, z którymi uczestnicy zetknęli się w firmie. Zapraszamy na szkolenia zarządzanie konfliktem.  Program szkolenia Zarządzanie konfliktem  Szkolenie zarządzanie konfliktem składa się z trzech obszarów, w ramach których staramy się odpowiedzieć na następujące pytania:  * Co trzeba wiedzieć o konflikcie?

  * Co trzeba wiedzieć o sobie?

  * Jak połączyć jedno i drugie tak, aby sprawnie kierować ludźmi uwikłanymi w konflikt?  Wiedza o naturze konfliktu:  * konflikt jako naturalny element związany z dynamiką grupy

  * jakie są przyczyny konfliktu i "po co" są konflikty (czemu służą)

  * pozytywna i negatywna rola konfliktu

  * techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć

  * dlaczego nie jest przypadkowe kto jest uwikłany w konflikt

  * w jaki sposób ludzie reagują na konflikty i jak można wykorzystać wiedzę na ten temat

  * inteligencja emocjonalna a konflikt:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo ćwiczenie umiejętności interpersonalnych przydatnych w sytuacjach konfliktu

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo ćwiczenia "kategorii wypowiedzi" przydatnych w sytuacji konfliktu

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo jak można wykorzystać proces grupowy oraz to, co się dzieje "tu i teraz" do pracy z konfliktem

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieo rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb ludzi uwikłanych w konflikt  Wiedza o sobie (praca własna uczestników szkolenia)  * w jaki sposób poszczególni uczestnicy reagują na konflikt (określanie indywidualnego stylu zachowania)

  * na czym polegają krótko- i długofalowe strategie reagowania na konflikt każdego z uczestników

  * w jakich sytuacjach te strategie przynoszą korzyści a w jakich przeszkadzają osiągnąć cel

  * określanie indywidualnych planów zadań szkoleniowych dla każdego uczestnika

  * ćwiczenia, w których uczestnicy pracują nad ewentualną zmianą pewnych typów swoich zachowań

  * praca z informacjami zwrotnymi od pozostałych uczestników  Kierowanie konfliktem  * wskaźniki pozwalające rozpoznać konflikt w jego wczesnej fazie

  * pasywne i aktywne techniki reagowania na konflikt w zależności od celu jaki sobie stawiamy

  * ćwiczenia z obszaru mediacji i negocjacji

  * kierowanie emocjami (m.in. wygaszanie silnych emocji aby rzeczowo rozwiązać problem)

  * umiejętność doboru tzw. warunków brzegowych do pracy z konfliktem (wybór odpowiedniego miejsca i czasu oraz formy działania w zależności od fazy konfliktu, nastawienia i stylu działania uwikłanych osób oraz celu jaki chcemy osiągnąć)

  * umiejętność sporządzania planów działania w sytuacji konfliktu

  * umiejętność bezpiecznego wychodzenia z konfliktu  Metody i techniki pracy wykorzystywane podczas szkolenia zarządzanie konfliktem  * nagrywanie Video i analiza uzyskanego materiału

  * praca w grupach

  * praca w parach

  * studia przypadków

  * filmy szkoleniowe

  * testy

  * rozmowa • KM Studio - szkolenia

 • * nagrywanie Video i analiza uzyskanego materiału

  * praca w grupach

  * praca w parach

  * studia przypadków

  * filmy szkoleniowe

  * testy

  * rozmowa

 • 3600 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

Szkolenia o podobnej tematyce