16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

Zarządzanie konfliktem

więcej terminów () mniej terminów
 • Czego się nauczysz?
  - nauczysz się rozpoznawać otwarte i ukryte źródła konfliktów i zapobiegać ich rozwojowi,
  - opanujesz cykl OAPD -podstawowe narzędzie zarządzania konfliktem w zespole,
  - opracujesz wskaźniki pozwalające szybko dostrzec konflikt w zespole,
  - udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi,
  - wyćwiczysz model rozwiązywania sytuacji konfliktowej,
  - zdiagnozujesz własne umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i preferowany styl działania w konflikcie.
  - opracowanie indywidualnej metody wykorzystania nabytych umiejętności poprzez ZADANIE WDROŻENIOWE,
  - będziesz zarządzał konfliktem poprzez zastosowanie zindywidualizowanych metod,
  - wykorzystasz konflikt do rozwoju siebie i grupy.

 • 1. Czym jest konflikt?
  • typowe symptomy,
  • dynamika i fazy konfliktu,
  • po co nam konflikt?
  • strategie reagowania w sytuacji konfliktowej.
  2. Metody rozwiązywania konfliktów:
  • dyskusje, polemiki,
  • negocjacje,
  • mediacje,
  • arbitraż.
  3. Źródła konfliktów i ich przyczyny pierwotne:
  • zła interpretacja faktów,
  • brak zrozumienia procesów,
  • konflikty w sferze wartości,
  • osobowościowe źródła konfliktów.
  4. Know-how konfliktu w zespole - ćwiczenie „nieefektywny zespół":
  • kiedy dochodzi do konfliktu - konflikt jako element związany z dynamiką grupy,
  • nastawienie wobec konfliktu - milczące założenia,
  • emocje w konflikcie - zniekształcenia w spostrzeganiu sytuacji,
  • natura konfliktu (konflikt „gorący" i „zimny"),
  • skutki niezauważania i zaniechania działania w sytuacji konfliktu,
  • nieefektywne zachowania w sytuacji konfliktowej: ignorowanie, odwlekanie, pokojowe współistnienie, deprecjonowanie, reorientacja, separacja, eskalacja,
  • cykl OAPD - jako główne narzędzie zarządzania konfliktem w zespole: ćwiczenie „lina".
  5. Diagnozowanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów - ćwiczenie „4 style rozwiązywania konfliktu".
  6. Analiza sytuacji czyli szukanie źródła konfliktu, case study:
  • źródła konfliktów w zespołach - stawianie hipotez/y i jej weryfikacja,
  • wskazanie „czynników sukcesu" i „czynników porażki" w analizie sytuacji konfliktowej,
  • rozpoznawanie potrzeb osób uwikłanych w konflikt - analiza w oparciu o interesy osób - ćwiczenie „TAO konfliktu".
  7. Kierowanie konfliktem:
  • aktywne i pasywne techniki reagowania na konflikt a postawiony cel,
  • plany działań,
  • warunki brzegowe do pracy z konfliktem,
  • komunikacja w konflikcie.
  8. Plany działań i etapy rozwiązywania sytuacji konfliktowej - ćwiczenie „rada miasta Krakowa":
  • dostrzeganie konfliktu,
  • analiza sytuacji problemowej,
  • tworzenie rozwiązań,
  • ocena pomysłów i rozwiązań.
  9. Model rozwiązywania sytuacji konfliktowej, case study:
  • Faza I - wejście w konflikt,
  • Faza II - określenie interesów i potrzeb stron,
  • Faza II - określenie źródła konfliktu,
  • Faza IV - poszukiwanie rozwiązań,
  • Faza V - osiąganie porozumienia.
  10. Jak przeramować konflikt na okazję do rozwoju jednostki i całego zespołu? Jak stworzyć mechanizmy zapobiegania konfliktom i skutecznego ich rozwiązywania?
  11. Trening prowadzenia rozmowy ukierunkowanej na zmianę sytuacji konfliktowej z wykorzystaniem cyklu OAPD i modelu rozwiązywania sytuacji konfliktowej - informacje zwrotne.
  12. Podsumowanie całości szkolenia:
  • Przegląd zagadnień ćwiczonych w trakcie szkolenia;
  • Technika „most w przyszłość" - jak mogę wykorzystać nowe umiejętności w swojej codziennej pracy? - sesja informacji zwrotnych;
  • Przekazanie zadań wdrożeniowych: indywidualne zadanie wdrożeniowe sformułowane przez każdego z uczestników.

 • TAK

Szkolenia o podobnej tematyce