16 Godzin, 2 Dni

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Dostarczenie wiedzy dotyczących konfliktów i sposobów zarządzania nim, doskonalenie umiejętności związanych z diagnozowaniem przyczyn, świadomym kierowaniem procesem rozwiązywania konfliktów oraz zapobieganiem sytuacji sprzyjających konfliktom

 • 1. Czym jest konflikt
  – Definicje konfliktu
  – Rodzaje konfliktów: Konflikt zimny i gorący, konflikty interpersonalne i międzygrupowe; konflikty poglądów, potrzeb
  – Symptomy konfliktu: sposoby identyfikacji rozpoczynającego się konfliktu
  – Dynamika konfliktu - od dyskusji do destrukcji – właściwości sytuacji konfliktowej: pętla wzmacniająca, wzorce zachowań – co napędza konflikt, Spektrum konsekwencji przedłużania się sytuacji konfliktowej
  – Różne przyczyny konfliktów w organizacjach: charakterystyka przyczyn, identyfikacja możliwych źródeł konfliktów

  2. Pozytywna rola konfliktu w rozwoju osób, zespołu, organizacji
  – Odkrywanie dominujących procesów i problemów, ujawnianie panujących tabu
  – Konfrontowanie się z niedostrzeganymi dotąd problemami
  – Wyzwanie do tworzenia nowych, bardziej adekwatnych rozwiązań
  – Źródło energii – jak przeformułować i wykorzystać siłę konfliktu na rozwiązanie

  4. Emocjonalna strona konfliktu
  – Świadomość własnych emocji i umiejętności ich kontrolowania jako podstawowy warunek radzenia sobie w sytuacji konfliktu i w trakcie zarządzania nim
  – Metody świadomego wpływania na samopoczucie osób uczestniczących, sposoby na radzenia sobie ze stresem i napięciem w konflikcie i w trakcie kierowania nim

  5. Gry psychologiczne – jako źródło pojawiania, trwania konfliktów i braku powodzenia w rozwiązywaniu konfliktów
  – Rodzaje gier psychologicznych w organizacjach
  – Role w grach: Ratownik, Prześladowca, Ofiara i ich udział w podtrzymywaniu sytuacji konfliktowej

  6. Nasze spostrzeganie siebie innych ludzi i świata a sytuacje konfliktowe
  – „Pozycje życiowe” – wg Analizy Transakcyjnej (AT) czyli jak wartość, którą przypisujemy sobie i innym wpływa na to, co i jak komunikujemy i jak rozwiązujemy konflikty
  – Rozpoznawanie własnej głównej pozycji życiowej i jej konsekwencji dla stylu komunikowania się i umiejętności rozwiązywania konfliktów

  7. Kierowanie konfliktami w organizacji. Co zrobić, aby „zarządzać” konfliktem?
  – Zachowania w sytuacjach konfliktowych oraz podczas rozwiązywania problemów
  – Mechanizmy psychologiczne biorące udział w powstawaniu i rozwoju sytuacji konfliktowej
  – Techniki stosowane intuicyjnie a skuteczność rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  – Metody z udziałem osób trzecich - mediacje i negocjacje jako konstruktywny sposób rozwiązywania konfliktów
  – Metody z udziałem stron zaangażowanych:
  – Metoda czterech kroków
  – Podejście wygrana – wygrana,
  – Osobowościowe, sytuacyjne i behawioralne uwarunkowania podejścia do konfliktów

  8. Menedżer wobec konfliktu

  – Autoanaliza własnych postaw wobec konfliktu
  – Dominujące stule radzenia sobie z konfliktem – autoanaliza z wykorzystaniem kwestionariusza
  – Dominująca energia w sytuacji konfliktu – osobiste nastawienie do konfliktu
  – Indywidualne zasoby do zarządzania sytuacja konfliktową

  9. Konflikt … i co dalej. Pomost w przyszłość
  – Indywidualne, zespołowe uczenie się z konfliktu
  – Co może zdarzyć się po rozwiązaniu konfliktu i jak sobie z tym radzić

  10. Selektywna rekrutacja, jako sposób na zapobieganie konfliktom
  – Osobowość menedżera, podwładnego a konflikt,
  – Sposoby doboru ludzi do zespołu
  – Struktura organizacyjna sprzyjająca konfliktom,
  – Modyfikacja środowiska pracy

 • Imienny

 • Nasze szkolenia realizowane są na trzech poziomach:

  – nabywanie wiedzy - poziom teoretyczny,

  – rozwój umiejętności, kompetencji - poziom praktyczny,

  – rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji - poziom osobistych kompetencji.

  Oparte są o najefektywniejszy model uczenia się dorosłych: obserwacja – analiza – planowanie – działanie (cykl uczenia się Kolba).

  Odbywają się w formie interaktywnego treningu umiejętności

  z wykorzystaniem metod aktywizujących m.in.: gier symulacyjnych, ćwiczeń w małych grupach, symulacji realnych zdarzeń z jakimi spotykają się uczestnicy szkolenia w trakcie pracy, analizy przypadków (case study), a także uzupełniająco mini - wykładów, prezentacji i kwestionariuszy.

  Podczas treningów jest miejsce na autorefleksję i sesję informacji zwrotnych. Każde ćwiczenie i szkolenie jako całość jest omawiane przez trenera i uczestników. Taki feed-back umożliwia zintensyfikowanie procesu rozwoju umiejętności.

  Zwracamy uwagę na indywidualne potrzeby uczestników grupy, dostosowując treść i przebieg warsztatów do ich propozycji, uwarunkowań sytuacyjnych oraz ujawnionych kompetencji.

  Po zakończeniu szkolenia zleceniodawca otrzymuje raport dotyczący jego przebiegu oraz opisujący potencjał i wskazówki dotyczące dalszych potrzeb rozwojowych uczestników.

  Kończąc zajęcia uczestnicy posiadają nową wiedzę i umiejętności,

  w większym zakresie korzystają z posiadanych zasobów wewnętrznych, co zostaje potwierdzone uzyskaniem imiennego certyfikatu Grupy Doradczo - Szkoleniowej TransMisja.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce