0 Godzin, 0 Dni

Zarządzanie kompetencjami

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zarządzanie Kompetencjami można uznać za taki sposób prowadzenia polityki personalnej w firmie, gdzie pojęcie kompetencji staje się ogniwem łączącym działania z różnych zakresów (rekrutacja i selekcja, ścieżki kariery i następstw, oceny pracowników, szkolenia, systemy motywacyjne etc.). Inaczej mówiąc, jest to budowanie wspólnego języka pozwalającego na tworzenie jednolitej płaszczyzny działań w ramach ZZL. Nasze szkolenie daje pełen obraz zarządzania kompetencjami z możliwością wprowadzenia tego sposobu myślenia do własnej organizacji. • ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS SZKOLENIA:

  - Katalogi kompetencji podstawowych i specjalistycznych,
  - Kompetencyjne opisy stanowisk pracy,
  - Metodologia i zasady realizacji audytu kompetencyjnego (Skale obserwacyjne, testy kompetencyjne, narzędzie rekrutacyjne oraz Assessment & Development Center),
  - Budowanie planów rozwoju kompetencji,
  - Wykorzystanie SKZ w specyficznych obszarach:
  - Diagnoza potencjału kadr - systemy następstw,
  - Systemy Ocen Pracowników,
  - Diagnoza potrzeb, realizacji i ocena efektywności programów szkoleniowych,
  - Programy motywacyjno – płacowe,
  - Outplacement,
  - Systemy informatyczne wspierające projekty SKZ,

  Dzięki realizacji programu uczestnicy:

  -Nauczą się planowania działań zmierzających do wdrożenia SKZ w organizacji,
  - Wprowadzą w swojej organizacji (lub dziale) elementy systemu zarządzania kompetencjami,
  - Usprawnią wybrane obszary ZZL (procesy szkoleń rekrutacji etc.)
  - Skonstruują podstawowe narzędzia służące do opisu i diagnozy kompetencji,

  ROZWIJANE KOMPETENCJE
  - Planowanie,
  - Otwartość na zmiany,
  - Elastyczność,

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce