8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

Zarządzanie i Obrót Paletami w Standardzie EPAL, UIC, EUR

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem jest zmniejszenie strat oraz zwiększenie rotacji oczywiście przy zachowaniu wymogów przepływu produktu (produkcja, logistyka, magazyn, dystrybucja) oraz poziomu obsługi klienta.
  Szkolenie pozwoli na zdobycie następujących umiejętności:

  wyboru optymalnych rozwiązań decyzyjnych (planowanie przepływów Wybór systemu paletowego),
  weryfikacji zadań, tworzenia i wdrażania procedur i standardów,
  wdrożenia prawidłowej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w procesie wymiany palet (procedury wewnętrzne, współpraca z operatorami logistycznymi),
  doboru i weryfikacji personelu dla działań w procesie produkcji,
  kreatywnego podejście do realizowanych zagadnień.

  W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę:

  ogólną i aktualną wiedzę w zakresie prawidłowych zasad organizacji procesów dystrybucji produktów na paletach,
  w zakresie zasad identyfikacji i weryfikacji palet EUR/EPAL,
  na temat alternatywnych w stosunku do EUR/EPAL systemów wymiany palet,
  jak przeprowadzić optymalizacji działań i kosztów w zakresie palet w założeniu win/win dla podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw.

 • 1. WŁAŚCIWIE O WSZYSTKIM, CZYLI JAK W ŁAŃCUCHU DOSTAW Z WYKORZYSTANIEM PALET ZAPLANOWAĆ I KONTROLOWAĆ PROCES DYSTRYBUCJI I PRODUKCJI

  Paleta logistyczna przedmiot czy podmiot w łańcuchu dostaw
  Gospodarka paletowa, jako ważny czynnik poziomu obsługi klienta
  Organizacja produkcji, priorytety produkcyjne i dystrybucyjne - jak planować potrzeby paletowe - rozwiązanie najprostsze czy najtańsze?
  Współpraca różnych działów w zakresie zwiększenia ilości rotacji palety?
  Rola palety w planowaniu zapasów w oparciu o S&OP (sale & operations plaining)
  Racjonalizacja, optymalizacja i transparentność kosztów obrotu palet

  2. FILOZOFIA I GENEZA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ PALETOWĄ OD PALETY JEDNORAZOWEJ PO POOLE ZAMKNIĘTE

  Paleta drewniana kolejne etapy rozwoju - funkcjonalność jest najważniejsza
  Geneza palety w Polsce - PKP, UIC, EPAL - standardy niedoceniana wartość
  Paleta własna czy wynajęta - poole paletowe otwarte i zamknięte
  Przegląd polli paletowych dostępnych na rynku - zalety i wady

  - palety w oparciu o specyfikację (kodeks) UICSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieczyli EPAL, UIC, EUR

  - rozwiązania stosowane przez EP Serwis, Europal i operatorów logistycznych

  - pool CHEP - palety niebieskie,

  - pool LPR EuroPoolSystem La Palette Rogue –palety czerwone,

  - pool IPP Logipal - palety brązowe

  - inne poole rynkowe ORANGE, KNO –branża budowlana itp.

  Wdrażanie systemu paletowego ewolucja czy rewolucja rozwiązań - krok czy skok?
  Jak analizować zależności organizacyjne i kosztowe przy wprowadzenia określonego rozwiązania dla poolu paletowego
  Czy system "dokładnie na czas" – JIT (just in time) jest możliwy dla palet?
  Elementy SMED i POKA-YOKE, czas to pieniądz a pomyłka czy zatrzymanie produkcji jest czasochłonne
  Koncepcja Vested Outsourcing - a może transakcje zamienić na relacje?

  3. ZASADY WERYFIKACJI PALET W ŁAŃCUCHU DOSTAW - UMIEJĘTNOŚĆ POWIĄZANIA TEORII I PRAKTYKI

  Co jest najistotniejsze w procesie praktycznej weryfikacji palet
  Karty paletowe wersja V, jako vademecum doświadczeń wielu uczestników łańcucha dostaw – ich interpretacja w praktyce
  Monitorowanie procesu - dotkniesz a zrozumiesz

  4. STRATY W ORGANIZACJI - ZYSK POPRZEZ REDUKCJĘ I OGRANICZANIE STRAT PALET WYMIENNYCH - "MUDA" JAK ZAMULENIE

  Zaangażowanie pracowników, jako jeden z najważniejszych elementów procesu
  Analiza rentowność i współpracy z poszczególnymi podmiotami w kontekście strat paletowych

  5. UMOWY O WSPÓŁPRACY I UMOWY LOGICZNE DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE W ZAKRESIE STRATY PALET - WŁAŚCIWE ZAPISY
  6. OCENA WDROŻENIA NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W OBSZARACH KORZYŚCI

  Jakości produktów
  Satysfakcji i poziomu obsługi klienta
  Poziomu i przepływu zapasów

  7. STUDIUM PRZYPADKÓW I ANALIZA RZECZYWISTYCH ROZWIĄZAŃ

  Dyskusja, case study, benchmarking - my a inni?

 • Certyfikat B&O NAVIGATOR.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy.

 • Szkolenie "Zarządzanie i Obrót Paletami w Standardzie EPAL, UIC, EUR" adresowane jest do wszystkich osób zarządzających i bezpośrednio uczestniczących w procesach wykorzystujących palety a w szczególności do osób kształtujących politykę paletową w organizacji lub bezpośrednio zarządzającymi wymianą i weryfikacją palet.

  Szkolenie wskazane jest dla kadry zatrudnionej na każdym poziomie zarządczym i operacyjnym. Szkolenie w sposób praktyczny ma poszerzyć wiedzę pracowników odpowiadających za zarządzanie gospodarką paletową i przepływem palet

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Krzysztof Wiak

Trener - Praktyk. Ekspert w zakresie zarządzania logistyką, dystrybucją, customer service i eksportem. Menedżer wyższego szczebla z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Karierę zawodową rozpoczynał w 1989 roku od stanowiska koordynatora biura handlowego w polsko - szwedzkiej firmie dystrybucyjnej działającej na rynku FMCG. W latach 1992 - 2006 związany zawodowo z ZT "Kruszwica" S.A. (część koncernu Bunge) zajmował stanowiska kierownicze związane z marketingiem i sprzedażą. Od 2000 roku Kierownik działu obsługi klienta zarządzał logistyka dystrybucji i logistyka magazynową (wolumen 50 tys. palet), odpowiadała za całość zagadnień współpracy z operatorami logistycznymi, wdrażanie systemu komunikacji wewnętrznej i inne.

Szkolenia o podobnej tematyce