16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Zarządzanie flotą samochodową

Kraków Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Sopot Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szkolenia
  Celem szkolenia jest przekazaniem uczestnikom wiedzy o zarządzaniu flotą pojazdów. Szkolenie jest skierowane zarówno dla osób rozpoczynających swoją karierę w zarządzaniu flotą i szukającą benchmarku jak poprawnie poukładać obszar flotowy w firmie, ale również dla osób z dużym doświadczeniem, którzy chcą poznać najlepsze praktyki na rynku. Szkolenie omawia aspekt zarządzania flotą we własnym zakresie ale również współpracę z firmą typu Car Fleet Management.

  Korzyści dla uczestników
  Szkolenie jest prowadzone przez wieloletniego praktyka, który zarządzał flotą na poziomie operacyjnym oraz strategicznym. Wiele istotnych tematów szkolenia jest omawianych na konkretnych casach z własnego doświadczenia trenera. Szkolenie zawiera obszerny materiał merytoryczny, który pozwala na poznanie wszystkich najważniejszych obszarów w zarządzaniu flotą, a dzięki ćwiczeniom praktycznych uczestnicy mogą się nauczyć jak poprawnie i szczegółowo wyliczać koszty TCO dla poszczególnego modelu samochodu.

 • Dzień I

  1. Rynek motoryzacyjny w Polsce i w Europie:
  • omówienie rynku flotowego w Polsce,
  • omówienie rynku leasingu oraz CFM.

  2. Funkcjonowanie Działu Floty w firmie:
  • spojrzenie na zarządzanie flotą z perpektywy procesów,
  • analiza, które procesy mogą być uproszczone lub przeniesione na zewnętrznego dostawcę,
  • optymalny podział obowiązków oraz kompetencji pomiędzy członkami zespołu floty.

  3. Ryzyka związane z budżetowaniem kosztów serwisowych:
  • strategiczne spojrzenie na zarządzania flotą,
  • definicja oraz zakres ryzyk zależnych oraz niezależnych od fleet managera,
  • jak przewidywać ryzyka niezależne,
  • jak zarządzać ryzykami zależnymi.

  4. Optymalne narzędzia IT do zarządzania flotą:
  • omówienie kluczowych funkcjonalności systemu na przykładzie systemu Softra,
  • jakie systemy powinny być zintegrowane aby fleet manager mógł optymalnie zarządzać flotą,
  • rozwój systemów do zarządzania flotą, a w tym komunikacji online pomiędzy użytkownikiem, a fleet managerem.

  5. Zarządzanie szkodami komunikacyjnymi:
  • rynek ubezpieczeń w Polsce,
  • z czego wynika składka ubezpieczeniowa,
  • omówienie kluczowych wskaźników ubezpieczeniowych,
  • jak poprawnie zarządzać szkodami.

  6. Dostawcy usług serwisowych oraz kryteria ich wyboru:
  • na co zwrócić uwagę w przypadku wyboru dostawców do firmy.

  7. Umowa serwisowa:
  • co powinna zawierać dobra umowa pomiędzy klientem, a serwisem napraw mechanicznych,
  • omówienie poszczególnych punktów umowy serwisowej.

  Dzień II

  1. Budżetowanie oraz redukcja kosztów serwisowych:
  • omówienie procesu budżetowania kosztów floty w firmie,
  • jak poprawnie zaplanować plan kont żeby móc generować wiarygodne raporty na temat kosztów floty,
  • omówienie różnicy w zarządzaniu kosztami na poziomie strategicznym oraz operacyjnym,
  • gdzie szukać oszczędności w kosztach floty.

  2. TCO oraz ćwiczenia praktyczne:
  • wyjaśnienie pojęcia TCO czyli Total Cost of Ownership,
  • z czego składa się TCO dla poszczególnego samochodu oraz całej floty,
  • cztery ćwiczenia praktyczne:
  • wyliczenie kosztów napraw i przeglądów dla wybranego modelu samochodu na podstawie przekazanych danych,
  • wyliczenie koszty zakupu oraz wymiany opon dla wybranego modelu samochodu,
  • wyliczenie raty leasingu dla wybranego modelu samochodu,
  • wyliczenie łącznych kosztów TCO dla wybranego modelu samochodu.

  3. Kształtowanie polityki flotowej firmy:
  • co to jest poltyka flotowa firmy,
  • omówienie konsekwencji jeżeli firma nie posiada polityki flotowej w fimie,
  • aspekty biznesowe oraz prawne w polityce flotowej,
  • co powinna zawierać profesjonalna polityka flotowa.

  4. Leasing oraz produkty Car Fleet Management:
  • omówienie leasing finansowego oraz operacyjnego,
  • omówienie Full Service Leasingu,
  • omówienie zarządzania flotą na kosztach zryczałtowanych oraz rzeczywistych,
  • na co zwrócić uwagę wybierając produkt zewnętrznego finansowania lub zarządzania do firmy.

  5. Podsumowanie szkolenia oraz dyskusja.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce