16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie finansami w Projektach

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. System Rachunkowości- wymagania, zasady, narzędzia wykorzystywane przy realizacji projektów.

  Rachunkowość finansowa, a rachunkowość zarządcza
  Wydzielony system rachunkowości finansowej i sprawozdawczości projektów – ścieżka audytu wewnętrznego
  Obowiązki kierownika jednostki w związku z realizacją projektów
  Podstawowe pojęcia rachunkowości w zarządzaniu projektami
  2. Narzędzia rachunkowości zarządczej wykorzystywane na etapie wyboru projektów do realizacji- metody oceny projektów inwestycyjnych.

  Pojęcie inwestycji kapitałowych
  Koncepcja wartości pieniądza w czasie
  - Pomnażanie wartości pieniądza w czasie
  - Proces dyskontowania

  2.3. Niedyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
  - Księgowa stopa zwrotu
  - Długość okresu zwrotu

  2.4. Dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
  - Aktualna wartość netto – NPV
  - Wewnętrzna stopa zwrotu – IRR

  2.5. Szacowanie strumieni pieniężnych netto w projektach inwestycyjnych
  2.6. Inne wskaźniki finansowe pomocne przy ocenie projektów
  3. Narzędzia rachunkowości zarządczej wykorzystywane na etapie realizacji projektów- budżetowanie w projektach.

  Budżet i jego istota
  Rodzaje budżetów
  Zasady tworzenia budżetu projektu
  Budowa budżetu projektu
  - Harmonogram rzeczowo-finansowy
  - Plan finansowy projektu
  - Plan wystąpień o płatności

  4. Sprawozdawczość projektów

  Bieżące i okresowe sprawozdania dotyczące informacji o postępach w realizacji projektów
  Wnioski o płatność
  - Wniosek o płatność – zawartość merytoryczna
  - Zasady dokumentowania wydatków we wniosku o płatność
  - Wymagania stawiane dokumentom odzwierciedlającym wydatki

 • Szkolenia dedykowane są przede wszystkim praktykom, księgowym, głównym księgowym, specjalistom z zakresu finansów, kadr i płac oraz członkom zarządów .

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener, specjalista z dziedziny rachunkowości i finansów, licencjonowany księgowy. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Rachunkowość. Doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy na stanowiskach: specjalisty ds. zarządzania i kontroli finansowej, samodzielnego księgowego, głównego księgowego. Obecnie pracuje jako Specjalista ds. zarządzania i kontroli finansowej oraz wykonuje zawód trenera rachunkowości i finansów. Jako trener specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych i konsultingowych koncentrujących się wokół rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, finansów, prawa podatkowego. W przekazywaniu wiedzy stosuje metody warsztatowe aktywizujące uczestników i dające możliwość łatwego zastosowania wiedzy w praktyce.

Szkolenia o podobnej tematyce