7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI Z ELEMENTAMI ROZWOJU INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ jak radzić sobie z emocjami w pracy, zrozumieć siebie i innych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Inteligencji emocjonalnej oraz jej roli – w relacjach interpersonalnych, w wyznaczaniu i osiąganiu celów, w samorozwoju.
  Zasadach rozwijania inteligencji emocjonalnej, jako umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi.
  Sposobach na lepsze rozumienie siebie i innych.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Wykorzystywania w praktyce strategii i technik wyrażania emocji, kierowania emocjami oraz ich kontroli (skuteczne panowanie nad emocjami).
  Samoregulacji swoich emocji.
  Strategicznego wykorzystywania w życiu codziennym inteligencji emocjonalnej tak, by była ona użyteczna zarówno w pracy, jak i w relacjach osobistych.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Budowaniem satysfakcjonujących relacji z ludźmi.
  Samoświadomością i samoregulacją emocji.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, kontrakt, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:30 Moduł I. Techniki zarządzania emocjami – samoświadomość.

  Inteligencja emocjonalna a emocje podstawowe. Ćwiczenie rozpoznawania emocji podstawowych.
  R.Plutchnik – diady emocjonalne w zarządzaniu emocjami. Omówienie.
  Cztery kroki zarządzania emocjami. Omówienie.
  Czułe punkty a zarządzanie emocjami. Ćwiczenie indywidualne, omówienie.
  Wpływ emocji na neurobiologię. Omówienie casu.
  Trzy mózgi człowieka a zarządzanie emocjami. Omówienie teorii P.MacLeana.
  Budowanie świadomości -jak uczymy się wyrażania emocji. Omówienie.
  Różnice indywidualne w postrzeganiu i zarządzaniu emocjami. Omówienie.
  Emocje w naszym ciele i ich role – zarówno pozytywne, jak i negatywne.
  11:30 – 11:45 Przerwa

  11:45 – 13:00 Moduł II. Techniki zarządzania emocjami – komunikacja i budowanie relacji.

  Komunikacja interpersonalna z określonymi typami osobowości a zarządzanie emocjami. Omówienie i ćwiczenia praktyczne.
  Budowanie zdrowych i spokojnych relacji z określonymi typami osobowości. Ćwiczenie indywidualne.
  13:00-13:40 Przerwa na obiad

  13:40–16:00 Moduł III. Narzędzia do radzenia sobie z emocjami w pracy.

  Ćwiczenie związane z rozpoznawaniem stanu wewnętrznego a zarządzania emocjami.
  Czy możliwe jest zarządzanie emocjami? Jak odróżnić fakty od własnych przekonań? Ćwiczenie. Omówienie.
  Ćwiczenia praktyczne związane z zarządzaniem emocjami: podwójna dysocjacja, ćwiczenie mentalne, helikopter, RTZ, technika stop.
  Techniki czyszczenia emocji.
  Techniki kontroli emocji – smutku, lęku, złości,
  Umiejętność wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb.
  Techniki rozumienia emocji innych osób.
  Techniki opanowania emocji podczas konfliktów.
  Ćwiczenia fizyczne rozładowujące złość, smutek, poczucie obciążenia.
  16:00 – 16:30 Podsumowanie szkolenia, sporządzenie indywidualnych planów rozwoju.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Szkolenie prowadzone będzie m.in metodami:

  paneli dyskusyjnych,

  ćwiczeń grupowych i indywidualnych,

  prezentacji,

  odgrywanie ról,

  analizy przypadków,

  filmów poglądowych.

 • Adresaci Szkolenia
  Osoby na co dzień pracujące bezpośrednio z ludźmi.
  Osoby chcące budować satysfakcjonujące relacje.
  Osoby chcące rozwinąć swoją samoświadomość.
  Osoby zainteresowane powyższym tematem i rozwojem osobistym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce