16 Godzin, 2 Dni

ZARZĄDZANIE DZIAŁEM ZAKUPÓW - szkolenie dla Szefów Działów Zakupów

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Jak stworzyć kupcom warunki do rozwoju, wyznaczać zadania, które będą mogli i chcieli realizować, skutecznie i dyskretnie ich kontrolować oraz ustrzec się korupcji?

 • Rola działu zakupów w firmie. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw Kluczowe obszary współpracy z dostawcami.
  Finanse przedsiębiorstw dla Działu Zakupów. W jaki sposób zwiększamy konkurencyjność przedsiębiorstwa.

  Podstawowe pojęcia finansowe i terminy (bilans, cash flow, P&L)
  Próg rentowności – ujęcie kontrolingowe (EVA, NOPAT, WACC)
  Pokrycie finansowe (marża brutto)
  Ocena rentowności produktów i usług
  Ocena opłacalności na podstawie metod złożonych (NPV, IRR)
  Klasyfikacja kosztów kontrolingu (koszty stałe, zmienne, koszt standardowy)

  Cele i rozwój kupców (personelu)

  Jakie są wskaźniki efektywności działu zakupów oraz kupców?
  Jak rozliczać oszczędności?
  Oszczędności, czyli zmniejszenie wydatków oraz unikanie kosztów, czyli niedopuszczanie do niepotrzebnych wydatków (cost savings and cost avoidance)
  Weryfikacja pracy podległego personelu

  Delegowanie pracy podległemu zespołowi

  Delegowanie pracy kupcom oraz dostawcom
  Rozwój kompetencji kupców, coaching zespołu.

  Procedury

  Jak stworzyć procedury postępowań przetargowych?
  Procedura reklamacyjna
  Dobre praktyki w budowaniu relacji z dostawcami

  Narzędzia

  Szablony umów
  Szablony zapytań ofertowych
  Szablony komunikacji wewnętrznej z pozostałymi działami (Jakość, Produkcja, Marketing etc.)
  Budowa modelu struktury kosztowej CBD (and. Cost Break Down)
  Wykorzystanie szczegółowego modelu TCO (ang. Total Cost of Ownership) w negocjacjach handlowych z dostawcami lub klientami

  Narzędzia planowania szefa działu zakupów

  Harmonogram prac
  Harmonogram oszczędności
  Narzędzie mapowania klientów wewnętrznych

  Współpraca z innymi działami w firmie

  Komunikacja z Zarządem
  Podział ról i obowiązków miedzy działami (Jakość, Logistyka, Zakupy, Sprzedaż, Marketing, Produkcja)

  Trudny klient wewnętrzny

  Współpraca i szukanie synergii we współpracy z działami Logistyki, Planowania i Produkcji
  Elastyczny Łańcuch Dostaw (Lean).
  Najważniejsze modele Lean Supply Chain (VMI, CS, KANBAN)

  Umowa Handlowa jako strażnik realizacji ustalonych zasad współpracy i jeden z najważniejszych dokumentów handlowych

  Ogólne Warunki Zakupów/Sprzedaży. Różnice między OWZ a kontraktem i zamówieniem.
  Techniki negocjacji kar umownych. Jak łatwo i bez uszczerbku na relacji z partnerem handlowym, wynegocjować kary umowne?
  Ćwiczenia na przykładach z życia wziętych.

 • zaświadczenia o podniesieniu kwalifikacji zawodowych

 • warsztaty połączone z mini-wykładami

 • kierownicy działów zakupów, liderzy działów zakupów

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Jacek Jarmuszczak - praktyk, doświadczony manager zakupów, negocjacji zakupowych i strategii generowania oszczędności na międzynarodowych rynkach.
Karierę zawodową rozpoczynał w polskich firmach branży FMCG, dla których prowadził negocjacje zakupowe z dostawcami z całego świata. Później dla dobrze znanej marki i lidera w swoim sektorze firmy Philips jako Global Strategic Buyer oraz Regional Project Manager dla obszaru Azji, tworzył strategię zakupową dla swojej kategorii, budował bazę dostawców, zarządzał relacjami oraz prowadził negocjacje handlowe z kluczowymi dostawcami.
Później jako szef działu zakupów elektronicznych w Carlsberg Group, zarządzał zespołem który przeprowadzał ok 600 przetargów rocznie dla wszystkich zakładów na całym świecie.
Obecnie jako Global Category Manager w Grupie Carlsberg, tworzy strategię zakupową i prowadzi negocjacje z kluczowymi dostawcami w najbardziej wymagającym obszarze zakupów: IT, usług profesjonalnych oraz floty samochodowej.
Ekspert w dziedzinie aukcji elektronicznych oraz e-systemów zarządzania zakupami. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wdrażania i usprawniania narzędzi elektronicznych wspierających obszar zakupów (Ocena Dostawcy, Zarządzanie Kontraktami, Obieg Zapotrzebowań Wewnętrznych, Aukcje Elektroniczne). Wielomiesięczne kontrakty w Europie Zachodniej, USA, Azji oraz praca w centralnych strukturach globalnej korporacji, dostarczyły ogromnego doświadczenia w zarządzaniu biznesem o charakterze międzykulturowym. Łączna wartość zakupów, które negocjował w trakcie swojego dotychczasowego doświadczenia przekracza miliard Euro i wciąż rośnie.

Szkolenia o podobnej tematyce