16 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie czasem. Jak zwiększać własną produktywność pomimo natłoku zadań?

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - Zwiększenie produktywności – osobistej oraz zespołu, jeśli uczestnicy kierują pracą innych

  - Wykształcenie nawyków efektywnego zarządzania czasem i zwiększenie zdolności do osiągania zaplanowanych rezultatów

  - Większa satysfakcja i komfort emocjonalny w pracy

  - Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, wynikającemu z nadmiernego stresu, spowodowanego błędami w zarządzaniu czasem.

 • - Efektywność osobista – uwarunkowania. Kiedy nie osiągam celu?
  - W jaki sposób ludzie tracą czas? Jakie są tego skutki, a jakie przyczyny?
  - Zarządzanie czasem w praktyce. Tradycyjne podejście, czyli cel, priorytety, decyzje, metody.
  - Metoda D. Allena. Od istoty koncepcji, przez pięcioetapowy proces zarządzania zadaniami, kryteria i model oceny po algorytm postępowania.
  - Tysiąc milowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku – jak to wszystko wdrożyć?
  - Jak optymalizować wykorzystanie czasu? Zarządzanie = podejmowanie decyzji.
  - Droga do optymalnego wykorzystania czasu. Emocje i nawyki – psychologiczne bariery adaptacji do zmian i Action Plan.

 • Certyfikat imienny dla każdego uczestnika

 • Szkolenia rozpoczynamy od zestawu ćwiczeń dostarczających uczestnikom doświadczenia. Porządkujemy i uzupełniamy dotychczasową wiedzę w trakcie miniwykładów i omówień poszczególnych ćwiczeń. Następnie w trakcie symulacji uczestnicy w praktyce wykorzystują zdobytą wiedzę i trenowane umiejętności. Otrzymują informację zwrotną o swoich mocnych stronach i obszarach wymagających dalszego rozwoju. Szkolenia kończymy planując dla każdego uczestnika ścieżkę dalszego rozwoju trenowanych kompetencji.  - Techniki szkoleniowe:

  - case study

  - symulacje

  - gry szkoleniowe

  - sesje informacji zwrotnej

  - ćwiczenia

  - dyskusje

  - miniwykłady

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena do uzgodnienia.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena do uzgodnienia.

Więcej informacji o trenerach na stronie internetowej: http://prooptima.pl/trenerzy

Szkolenia o podobnej tematyce