14 Godzin, 2 Dni

Zarządzanie czasem i współpraca z klientem wewnętrznym

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Czas, którym dysponujemy, powinniśmy świadomie wykorzystywać do osiągania celów zawodowych oraz osobistych
  i w ten sposób bezpośrednio połączyć wykonywanie codziennych działań oraz rozwiązywanie zadań z jednej strony
  z osobistym zadowoleniem i własnym rozwojem z drugiej.

 • 1. Czas - definicje, różnice w postrzeganiu.
  - Korzyści planowania i organizacji czasu.
  - Planowanie w różnych perspektywach czasowych.
  - Planowanie strategiczne i operacyjne.
  - Rytm pracy dziennej.
  - Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne destabilizujące płynność pracy.
  - Ograniczanie zewnętrznych czynników dezorganizacji.
  - Ograniczanie wewnętrznych czynników dezorganizacji.
  2. Narzędzia organizacji pracy i wyznaczania priorytetów:
  - Planowanie pracy własnej w kontekście wyznaczonych celów.
  - Zasada SMART.
  - Zasada Pareto.
  - Macierz ABC.
  - Reguła 60/40.
  - Prawo Parkinsona.
  - Macierz Eisenhower`a.
  - Koszty błędów w PDCA.
  3. Stres a efektywność własna w realizacji celów:
  - Zarządzanie stresem.
  - Typy stresorów.
  - Organizacyjna a destrukcyjna funkcja stresu.
  - Przyczyny stresu w miejscu pracy.
  - Wypalenie zawodowe – przyczyny, objawy, skutki.
  - Metody postępowania w stresie: racjonalizacja, projekcja, reakcja upozorowana, dysocjacja, substytucja, regresja,fiksacja.
  4. Współpraca z klientem wewnętrznym:
  - Podstawowe błędy w komunikacji i ich eliminowanie.
  - Zasady asertywnego budowania relacji biznesowych.
  - Koszty konfliktu w przedsiębiorstwie.
  - Przeciwdziałanie konfliktom.
  - Prawidłowy obieg informacji a efektywność własna.
  - Przekazywanie informacji zwrotnej.
  - Konstruktywna krytyka.
  - Negocjowanie racjonalnych rozwiązań.
  - Praca zespołowa – co to znaczy w praktyce?
  - Optymalizacja współpracy międzywydziałowej w celu tworzenia wartości dodanej dla klienta zewnętrznego.

 • certyfikat TQMsoft

 • wykład, ćwiczenia, warsztaty, case study

 • Szkolenie jest przeznaczone dla managerów, osób zarządzających zespołami pracowników (koordynatorów, liderów zmian, szefów zespołów produkcyjnych, sprzedażowych, zadaniowych), specjalistów oraz pracowników dostrzegających nieprawidłowości w zakresie organizacji pracy własnej i współpracy wewnętrznej w firmie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trenerzy TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce