8 Godzin, 1 Dni

Zarządzanie czasem i organizacja pracy - inspirujący warsztat szkoleniowy pozwalający na efektywną realizację założonych celów. jak sentencję przekuć w rzeczywistość.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:  „Czas to najskromniejszy kapitał, jeśli ktoś nim nie potrafi zarządzać, nie będzie niczym innym dobrze zarządzać” (Peter Drucker)

  Dobre zidentyfikowanie realizowanie celów , które przybliżą nas do osiągania sukcesów w pracy zawodowej jest w dzisiejszych czasach pożądaną umiejętnością. Jak planować i realizować wyznaczone cele, jak monitorować swoja pracę, jak efektywnie wykorzystać czas, jak uniknąć chaosu i stresu w osiąganiu celów, na te i inne pytania związane z planowaniem i realizowaniem nałożonych celów i zadań odpowiemy na tym szkoleniu.  Cele szkolenia:

  Praktyczne zapoznanie z zasadami technikami efektywnej organizacji czasu pracy

  Doskonalenie praktycznego przekazywania sformułowanych celów i zadań zgodnie z reguła SMART

  Zapoznanie z narzędziami planowania czasu i doskonalenia metody planowania aktualnie wykorzystywanej,

  Kształtowanie nawyku prawidłowego wyboru zadań do realizacji wg. zasady PLINE/WAŻNE

  Trenowanie ze szkolonymi identyfikowania „złodziei czasu” i wybór najlepszych metod ich eliminacji.

 • Program szkolenia:

  I. Wprowadzenie w zagadnienie zarządzania sobą w czasie
  1.Co to jest czas?
  2. Dziesięć korzyści wynikających z lepszego zarządzania czasem
  3. Znaczenie decyzji – czy chcę i po co chcę sprawnie zarządzać czasem i zadaniami?
  4. Test – moja efektywność
  5. Paradygmat siedmiu nawyków Covey’a - pilne, nie pilne, ważne, nieważne;
  6. Model WARTO – cele wymierne, ambitne, realne, terminowe i określone,
  7. Czym jest osobista przedsiębiorczość?
  - definicja przedsiębiorczości
  - diagnoza obszarów kompetencji,
  - postrzeganie siebie i swojej roli w firmie,
  - funkcje zarządzania sobą i swoją praca:

  II. Teraźniejszość
  1. Umiejętność samoorganizacji – czas jako mój osobisty kapitał,
  2. Ile kosztuje zła organizacja czasu,
  3. Pożeracze czasu- jak radzić sobie ze złodziejami czasu,
  4. Wyznaczanie priorytetów za pomocą analizy ABC
  5. Wyznaczanie priorytetów za pomocą Zasady Pareto (reguła 80:20)
  6. Zasady delegowania odpowiedzialności i uprawnień (co, jak, komu?),
  7. Podręczne i uniwersalne narzędzia zarządzania czasem,
  8. Realizowanie funkcji zarządzania na swoim stanowisku pracy
  9. Tworzenie, wykorzystanie dokumentacji do lepszej realizacji celów i korekt w przyszłości,
  10. Autodiagnoza własnych umiejętności – analiza SWOT

  III. Przyszłość
  1. Cele zawodowe i prywatne (tydzień, miesiąc, kwartał, rok),
  2. Arkusz samooceny z zarządzania czasem
  3. Korzyści z planowania
  4. Przeszkody w planowaniu
  5. Zasady i reguły planowania czasu,
  6. Najważniejsze 15 minut dnia
  7. Samoocena,-nawyki dotyczące planowania

  IV. Przeszłość
  1. Tabela spędzonego czasu
  2. Realny harmonogram pracy
  3. Zarządzanie czasem – plan działania
  a/ kontekst mojej pracy
  b/ mój typ osobowy,
  c/ problemy z czasem,

  V. Zakończenie
  1. Wysłanie do siebie listu z planem (harmonogramem) działań na najbliższy miesiąc.
  2. „Czas to pieniądz” – jak sentencję przekuć w rzeczywistość.

  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 1 dzień (8h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie


  Inwestycja:

  650 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań


  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.0008.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie(61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:

  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Metodologia:  Metody:

   ćwiczenia w małych grupach,

   ćwiczenia indywidualne,

   odgrywanie ról

   analizy przypadku,

   techniki coachingowe

   testy,

   „burza mózgów”,

   Dyskusje moderowane

   dyskusje moderowane,

   mini wykład,

   prezentacje,  Ćwiczenia:

  o „Proces wytyczania celów wg. SMART”

  o „Twój plan dnia pracy”

  o „Twoi złodziej czasu” – ankieta, dyskusja

  o „Dlaczego warto zarządzać swoim czasem” – praca w grupoach

  o „Delegowanie zdań” – ćwiczenia w parach

  o „Moje nawyki”

  o „Twój ostatni tydzień” – podział tygodnia na czas działań i zadań

  o „Ustalanie priorytetów zawodowych”

  o „Test 2 minuty”

  o „Skecz z zegarkiem”

  o „Skecz z minutą”

  o „Fatalny dzień” – kryzysowa historia – ustalanie priorytetów i podział zadań

  o „Mój osobisty kapitał czasu”

  o „Koniec na początek” – ćwiczenie w zespołach

  o „Umiejętność samoorganizacji”

  o „Ile mam służbowych spraw do załatwienia”

  o „List do samego siebie” – moje działania po powrocie do pracy

  o „Umiejętność planowania” – test

  o „Action Plan”

  o Reguła Pareto, Reguła Eisenhowera, Macierz Pilne-Ważne – praca z narzędziami.

 • Pracownicy oraz kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla organizacji.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Specjalizacja trenerska:

Trener biznesu, wykładowca i konsultant HR. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich (Dyrektor Oddziału, Kierownik marketingu) oraz handlowych. Specjalizuje się w szkoleniach i konsultacjach dla zarządzających zespołami pracowniczymi. Stosuje Regułę Pareto w prowadzonych przez siebie szkoleniach: 80 % zajęć warsztatowych i 20% mini wykład wraz z podsumowaniem przez trenera. Pracował w charakterze Trenera Regionalnego (zarządzał zespołem Trenerów Obszarowych) i Głównego specjalisty w korporacjach: TP SA., oraz Ergo Hestia. Ekspert w zakresie zarządzania ludźmi, HR, przywództwa i sprzedaży. Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej i serwisach internetowych z zakresu kierowania zespołami, negocjacji i HR. Twórca instrukcji procesu coaching’owego oraz finalista konkursu „Mówca znakomity. Twórca wielu programów szkoleniowych. Absolwent Politechniki Warszawskiej (mgr inż.) i kilku studiów podyplomowych (zarządzanie, komunikacja i promocja w biznesie, polsko-niemieckich menedżerskich studiów podyplomowych oraz studiów MBA ZZL. Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Logistyki i Wielkopolskiej Szkole Biznesu na studiach MBA. Poza pracą jest „molem książkowym”, krzyżówkowiczem i kinomanem.

Szkolenia o podobnej tematyce