7 Godzin, 1 Dni

ZARZĄDZANIE CZASEM I ORGANIZACJA PRACY

2 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Głównym celem szkolenia jest zdobycie nowych umiejętności planowania i organizacji pracy, zarówno swojej, jak i zespołu pracowniczego. Kluczem do tych umiejętności jest zarządzanie czasem i odpowiednie układanie harmonogramu pracy, a także diagnoza przeszkód, które to utrudniają. Szkolenie przybliży wiadomości z zakresu sposobów planowania czasu, organizacji własnego stanowiska pracy oraz otoczenia.

 • Zakres tematyczny

  - Planowanie pracy
  - Ustalanie priorytetów
  - Analizowanie czasu
  - Identyfikacja podstawowych problemów w zarządzaniu czasem
  - Podstawowe błędy w budowaniu harmonogramu pracy
  - „Złodzieje czasu”
  - Delegowanie uprawnień
  - Analiza wykorzystania czasu pracy (na przykładzie własnego stanowiska)

 • Imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu

 • Szkolenie ma charakter warsztatu, podczas którego przeprowadzane są ćwiczenia grupowe i indywidualne, studia przypadków, odgrywanie ról, testy i inne. Teoretyczne zagadnienia są uzupełnieniem całości.

 • Szkolenie jest skierowane do osób zarządzających zespołami oraz projektami, osób na samodzielnych stanowiskach i wszystkich tych, którzy choćby w niewielkim zakresie organizują swój czas pracy.

 • 2000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 2000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce