12 Godzin, 2 Dni

Zarzadzanie czasem i efektywność w biznesie

więcej terminów () mniej terminów
 • „W obliczu wysokiej wartości, jaką przypisujemy czasowi, oraz w obliczy faktu, że czas jest najbardziej wartościowym z posiadanych przez nas dóbr, uderza spostrzeżenie, jak mało uwagi poświęcamy sposobom, w jaki go spędzamy” –

  Philip Zimbardo, John Boyd  Podczas szkolenia dowiesz się:  Jakimi strukturami czasu posługujesz się i jaki ma to wpływ na Twoją pracę?

  Kiedy jesteś najbardziej produktywny i w jaki sposób możesz to wykorzystać?

  W jaki sposób funkcjonują różne osoby w Twoim otoczeniu i jak możesz usprawnić waszą współpracę?

  Jakie zadania i w jaki sposób delegować?

  W jaki sposób przebiega proces podejmowania decyzji i jak możesz udoskonalić ten proces poprzez odpowiednie strategie?

  Jak radzić sobie z zakłóceniami w organizacji swojego czasu pracy?

  Jak radzić sobie z pracą pod presją czasu?

  W jaki sposób wykorzystać notowanie i mapowanie myśli w lepszej organizacji swoich zadań?

  Jak podnosić swoją produktywność poprzez wyznaczanie nowej perspektywy realizacji zadań?

  Jak zmieniać w sobie nawyki i próbować nowych rozwiązań?

  W jaki sposób utrzymywać w sobie motywację w lepszej organizacji swojego czasu i wzmacniać satysfakcję?

 • OD CZEGO ZALEŻY EFEKTYWNOŚĆ I SPRAWNA ORGANIZACJA CZASU W PRACY?

  Jaką strukturę czasu posługujesz się?
  Jaki wpływ ma Twoja struktura czasu na organizowanie działań i zadań?
  Kiedy jesteś najbardziej produktywny?
  Jakie są Twoje kluczowe obszary działania?
  W jaki sposób wartościujesz czas?
  "Wewnętrzne linie czasu", a postrzeganie czasu i funkcjonowanie w pracy
  "keep it going" i "keep adjusting it"

  CZAS A PRODUKTYWNOŚĆ CAŁEGO ZESPOŁU

  Mity i półprawdy o zarządzaniu własnym czasem - dlaczego niektóre techniki nie są skuteczne?
  Perspektywa krótkodystansowa vs długodystansowa – kto i w jaki sposób pracuje ze względu na cele i czas realizacji zadań?
  W jaki sposób funkcjonują osoby z różnymi strukturami czasu i jak współpracować ze sobą?

  WYZNACZANIE CELÓW JAKO FORMA BUDŻETOWANIA SWOJEGO CZASU

  Jak poprawnie wyznaczać cele? – wybór kryteriów
  Praca nad celami (również w zespole)
  Planowanie zadań, a planowanie osiągnięć
  Sposoby realizacji celów

  DELEGOWANIE ZADAŃ JAKO NARZĘDZIE USPRAWNIANIA DZIAŁAŃ I WYKORZYSTANIA CZASU

  W jaki sposób przeciwdziałać mikrozarządzaniu? – czyli jak nie rozdrabniać swojej pracy?
  Formułowanie realnych, wykonalnych i mierzalnych zadań
  Jakie zadania delegować?
  W jaki sposób delegować?
  Ocena realizacji zadań – jak oceniać jakość, skuteczność i poziom wykonania zadań?

  PODEJMOWANIE DECYZJI JAKO WYMIAR SKUTECZNOŚCI W ZARZĄDZANIU CZASEM

  Jak przebiega proces decyzyjny? I co jest potrzebne w podejmowaniu decyzji?
  Złożoność sytuacji problemowej – analiza elementów problemowych
  Strategie podejmowania trafnych decyzji
  Decyzje, a faktyczne działanie
  Myślenie perspektywiczne, a skutki decyzji

  RADZENIE SOBIE Z UTRUDNIENIAMI W REALIZACJI ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ

  Rodzaje utrudnień jakie pojawiają się w trakcie dnia pracy
  Wartości przypisywane różnym elementom pracy
  Jak unikać odwlekania realizacji planów?
  Skutki koncentracji na jednym zadaniu, a realność wielozadaniowej pracy
  Chaotyczność w pracy – z czego wynika i jak sobie z nią radzić?
  Utrata wpływu na zadania, jako czynnik demotywujący w realizacji zadań
  Kiedy dajemy się zwieźć iluzji ważności zdań?

  REALIZACJA CELÓW, A DZIAŁANIE POD PRESJĄ CZASU

  Napięcia, zakłócenia, „dokręcona śruba” – kto i dlaczego wywiera na nas presję do szybszego realizowania celów?
  W jaki sposób funkcjonujemy pod presją czasu?
  Dlaczego przyspieszenie działań nie jest efektywne?
  Jaka jest jakość naszego działania pod presją czasu?

  TECHNIKI ZARZĄDZANIA CZASEM

  Jaki jest Twój dobowy rytm intelektualny?
  W jaki sposób wzmacniać i wpływać na swoją koncentrację?
  Narzędzia usprawniające i ułatwiające organizację pracy
  Kwestionariusze planowania czasu

  ZMIANA NAWYKÓW W WYKONYWANIU ZADAŃ

  Jak identyfikować złe nawyki i jak sobie z nimi radzić, aby wypracować nowe formy zachowań?
  Przełamywanie schematów myślenia o swojej pracy i wykonywanych zadaniach
  W jaki sposób wykorzystujesz swoje najsilniejsze strony i kiedy to robisz?
  Mierzenie efektów pracy

  TECHNIKI AUTOMOTYWACYJNE, A SATYSKACJA Z WYKONYWANYCH ZADAŃ

  Co nas motywuje (pozafinansowo) do podejmowania nowego wysiłku i osiągania lepszych wyników?
  Poszerzanie perspektywy czasowej, jako forma motywowania do zwiększenia wydajności
  Kiedy jesteśmy zadowoleni z wykonywanych zadań?

 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy zostaną zaangażowani w liczne dyskusje i ćwiczenia, które z jednej strony pozwolą na głębokie przeanalizowanie własnych predyspozycji, wykorzystywania czasu, funkcjonowania w środowisku zawodowym, a z drugiej strony zostaną pokazane narzędzia usprawniające kompetencje organizacji własnej pracy i wzmacniania wydajności.

 • Szkolenie skierowane do:  Menedżerów zespołów

  Kierowników projektów

  Dyrektorów handlowych

  Tych wszystkich osób, które chcą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie organizacji swoich działań i umiejętności zarządzania czasem

Wioleta Kozłowska

Szkolenia o podobnej tematyce