0 Godzin, 1 Dni

Zamówienia publiczne w branży IT

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami udziału w przetargach z branży IT.

 • 1.Rekomendacja MSWiA dotycząca zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego
  2.Możliwość wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
  3.Cechy techniczne i jakościowe przy opisie przedmiotu zamówienia
  4.Postępowania przetargowe z branży IT w świetle orzecznictwa KIO i ZA
  5.Jak bronić się przed odrzuceniem oferty z powodu omyłki rachunkowej?
  6.Podwykonawcy w zamówieniach z branży IT
  7.Błędy wykonawców w zakresie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych
  8.Jak bronić swoich praw w sytuacji odrzucenia oferty lub wykluczenia z postępowania
  9.Rodzaje dokumentów jakich może zadąć zamawiający od wykonawców i zasady określania warunków udziału w postępowaniu
  10.Nadużycia zamawiających w kwestii: kryteriów oceny ofert, nieuczciwych zapisów w umowach
  11.Jak skutecznie składać protesty i odwołania?
  12.Zasady zawierania umów: zmiana umowy, nieważność umów, podstawy odstąpienia od umowy
  13.Wadium najczęstsze błędy wykonawców i nowa linia orzecznictwa w tej sferze
  14.Rażąco niska cena i tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach IT
  15.Zasady korzystania z prawa do wglądu do ofert konkurentów
  16.Na jakie błędy w ofertach konkurencji należy zwracać uwagę?

 • •wykład

  •ćwiczenia

  •dyskusje

  •prezentacje

 • Szkolenie jest skierowane do osób z branży IT odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów przetargowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce