16 Godzin, 2 Dni

Zamówienia publiczne: Pozacenowe kryteria oceny ofert i inne problemy związane z realizacją zamówień publicznych w praktyce Zamawiających i Wykonawców. 2-dniowe warsztaty i konsultacje z ekspertem.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenie jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych zarówno od strony Zamawiającego jak i Wykonawcy. Szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę merytoryczną i zajęcia praktyczne związane z określaniem pozacenowych kryteriów oceny ofert, weryfikacją prawidłowości konstruowania tych kryteriów i korzyści z tym związanych. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Z perspektywy „Zamawiających” program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Od strony „Wykonawców” udział w szkoleniu umożliwi aktywne i skuteczne uczestnictwo w przetargach.

 • Powitanie, omówienie harmonogramu, rozpoczęcie szkolenia

  I. KRYTERIA OCENY OFERT
  1. Określanie znaczenia kryteriów oceny ofert i sposobu oceny ofert,
  2. Zmiana kryteriów oceny ofert ,
  3. Charakterystyka pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  4. Ograniczenia w stosowaniu innych niż cenowe kryteriów oceny ofert
  5. Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert
  Jakość – opis kryterium na konkretnych przykładach,
  Funkcjonalność - opis kryterium na konkretnych przykładach,
  Koszty eksploatacji - opis kryterium na konkretnych przykładach
  Serwis - opis kryterium na konkretnych przykładach,
  Okres gwarancji - opis kryterium na konkretnych przykładach,
  Termin wykonania zamówienia - opis kryterium na konkretnych przykładach,
  Zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko – aspekty środowiskowe - na konkretnych przykładach,
  Koszt cyklu życia - opis kryterium na konkretnych przykładach,
  Bezpieczeństwo dostaw - opis kryterium na konkretnych przykładach,
  Inne kryteria - opis na konkretnych przykładach w konkretnych postępowaniach.
  6. Obliczanie kryteriów oceny ofert z zastosowaniem wzorów matematycznych – praktyczne przykłady.

  II. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NAJNOWSZYCH I ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PZP.
  1. Udzielanie zamówień publicznych na usługi niepriorytetowe, ze szczególnym uwzględnieniem:
  dostaw lub usług służących do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych– praktyczne przykłady,
  dostaw lub usług z zakresu działalności kulturalnej– praktyczne przykłady,
  2. Nowa fakultatywna przesłanka wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – praktyczne zastosowanie,
  3. Zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa po nowemu,
  4. Odpowiedzialność solidarna Wykonawcy i podmiotu trzeciego za realizację zamówienia publicznego,
  5. Zamieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia pracowników Wykonawcy, podwykonawcy na podstawie umowy o pracę – praktyczne zastosowanie,
  6. Obowiązek uwzględnienia w niektórych umowach określonych zapisów dotyczących m.in. zasad zmian wysokości wynagrodzenia – praktyczne przykłady.

  III. WERYFIKACJA RAŻĄCO NIKIEJ CENY – W PRAKTYCE PO ZMIANIE PRZEPISÓW
  1. Pojęcie rażąco niskiej ceny
  a. - zagrożenia związane z przyjęciem oferty z rażąco niską ceną,
  b. - konsekwencje nieuprawnionego odrzucenia oferty z rzekomo rażąco niską ceną,
  c. - analiza przepisów i opinii prawnych– praktyczne przykłady,
  d. - pojęcie rażąco niskiej ceny:
  rażąco niska cena w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej,
  rażąco niska cena w orzecznictwie Sądów Okręgowych.
  2. Błędy Zamawiającego sprzyjające składaniu ofert z rażąco niską ceną;
  a. - opis przedmiotu zamówienia,
  b. - warunki udziału w postępowaniu,
  c. - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
  d. - konstruowanie wzorów umów i określanie istotnych postanowień umowy,
  e. - kształtowanie warunków ew. zmian umowy,
  f. – analiza wyników kontroli,
  3. Etapy procedury określonej w art. 90 Ustawy Pzp.
  a. - uzasadnienie domniemania rażąco niskiej ceny,
  b. - wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień ( zakres, forma wezwania, wyznaczenie terminu na złożenie wyjaśnień),
  c. - złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę (błędy Wykonawców),
  d. - ocena wyjaśnień (błędy Zamawiających),
  e. - rozstrzygnięcie postępowania,
  f. - reakcje Wykonawców,
  g. – praktyczne przykłady,

  IV. NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ZAMAWIAJĄCYCH:
  Wybrane zagadnienia związane z:
  a. opisem przedmiotu zamówienia – ze szczególnym uwzględnieniem tzw. prawa opcji – praktyczne przykłady
  b. Znaczenie opisu przedmiotu zamówienia.
  c. Zasady opisu przedmiotu zamówienia.
  d. Opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych.
  e. Sposób opisu przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu opcji – praktyczne przykłady
  (przykłady/rozwiązania/błędy/)
  2. szacowaniem wartości zamówienia
  a. szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane,
  b. szacowanie wartości zamówienia na usługi i dostawy,
  c. specyfika szacowania wartości zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE.
  d. Sposób szacowania wartości zamówienia – ze szczególnym uwzględnieniem prawa opcji – praktyczne przykłady
  (przykłady/rozwiązania/błędy/wyniki kontroli Prezesa UZP)
  8. Pytania zainicjowane przez uczestników - rozwiązywanie problemów.
  9. Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.


  Metody i formy realizacji zajęć:
  o Wykład
  o Analiza przypadku
  o Dyskusja.


  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie


  Inwestycja:

  1090 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.
  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

  specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;

  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;

  przedstawiciele administracji rządowej;

  wykonawcy;

  wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiata Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Szkolenia o podobnej tematyce