16 Godzin, 2 Dni

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk!

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie Uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych. Forma warsztatowa zajęć pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązywanie sytuacji budzących wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Szkolenie jest kompendium aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych i pozwala pracownikom instytucji, firm i przedsiębiorstw na prawidłowe działanie w obszarze przetargów.

 • Program szkolenia:

  Dzień I
  1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu zamówień publicznych w zakresie udzielania zamówień na roboty budowlane :
  - zmiany nowelizacyjne dotyczace robót budowlanych w zakresie podwykonawstwa
  - zmiany dotyczace progów kwotowych, wartości euro , progu stosowania ustawy Pzp.

  2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane ;
  2. 1 Podstawowe definicje :
  - Definicja robót budowlanych,
  - Definicja obiektu budowlanego,
  - Rozporządzenie w sprawie wykazu robót budowlanych – klasyfikacja robót.
  - Nowa definicja : umowa o podwykonawstwo
  2.2 Szacowanie wartości zamówienia :
  -Poprawność ustalenia wartości szacunkowej,
  -Rodzaje kosztorysów w budownictwie,

  3. Przygotowanie inwestycji:
  -Wybór wykonawcy projektu (tryb, forma, zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych),
  -Tryby udzielania zamówień na twórcze prace projektowe,
  -Wady dokumentacji projektowej,
  - Wybór Inspektora Nadzoru – w jakim trybie?
  4. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:
  -Projekt budowlany.
  -Projekt wykonawczy,
  -Przedmiar robót,
  -Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

  5. Rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane:
  - wynagrodzenie kosztorysowe – przykłady zastosowań
  - wynagrodzenie ryczałtowe – przykłady zastosowań
  - inne modele wynagrodzenia
  - zapłata wynagrodzenia podwykonawcom na zasadach wprowadzonych nowelizacją Pzp

  Dzień II
  6. Konstrukcja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  - warunki udziału w postępowaniu w kontekście dokumentów potwierdzających ujętych w rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów
  - podmioty trzecie i korzystanie z ich potencjału
  - podwykonawcy po nowelizacji i ich rola w procesie inwestycyjnym – zmiany dotyczące konstrukcji SIWZ – art. 36 ust. 2 .
  - zasady funkcjonowania podwykonawstwa po n nowelizacji w oparciu o art. 36 a oraz art. 36 b
  - zabezpieczenie interesu inwestora w związku z udziałem podwykonawców w realizacji zadania.
  -kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej – czy wystarczy tylko cena ?

  7 . Realizacja zamówienia publicznego w opcji zaprojektuj i wybuduj - zalety, wady, ryzyka, dobre rozwiązania.

  8. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe w robotach budowlanych
  Definicje:
   pojęcie i istota trybu z wolnej ręki,
   definicja zamówień uzupełniających i dodatkowych,
   zamówienia uzupełniające a zamówienia dodatkowe (różnice i podobieństwa),
   przesłanki zastosowania oraz wymagania dotyczące podwykonawców ujete w art. 36 a oraz 36 b Pzp.
  Podstawowe zasady udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych
  -Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania:
   Opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, przykłady.
   Obowiązki informacyjne, projekty pism.
  -Wszczęcie postępowania:
   skierowanie zaproszenia, projekt zaproszenia, projekt zapisów do umowy,
   negocjacje, protokół z negocjacji,
   wykonawca i warunki udziału, przykłady,
   dokumentowanie postępowania – protokół postępowania – szczegółowe omówienie projektu protokołu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające i dodatkowe.
  -Zakończenie procedury:
   podpisanie umowy,
   lub unieważnienie postępowania
  -Czynności Zamawiającego po przeprowadzeniu postępowania:
   ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, uzasadnienie wyboru trybu – przykłady,
   przechowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego.

  9. Umowy na roboty budowlane : wykonawcy / podwykonawcy / dalsi podwykonawcy
  - zasady rozliczenia stron procesu inwestycyjnego w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy Pzp dotyczace podwykonawstwa
  - jakie klauzule powinna zawierać umowa na roboty budowlane zgodnie z nowelizacją

  10. Analiza przypadków realizowanych przez słuchaczy z zakresu robót budowlanych.

  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie


  Inwestycja:

  990 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań
  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie inwestycyjnym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz zastosowanie ich w praktyce.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Specjalizacja trenerska:

Od 1998 r. zajmuje się dziedzina zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych . Stała współpraca z Wolters Kluwer Polska oraz wydawnictwem wiedza i Praktyka.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ( Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych).

Od 2007 r. Prowadzi autorskie szkolenia z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców.

Szkolenia o podobnej tematyce