16 Godzin, 2 Dni

Zamówienia publiczne dla zaawansowanych - 2 -dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Kompendium wiedzy dla praktyków, możliwość indywidualnych konsultacji.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Głównym celem szkolenia jest przekazanie zaawansowanej wiedzy, która posłuży Uczestnikom do jeszcze skuteczniejszego pełnienia obowiązków służbowych w obszarze prawa zamówień publicznych.

  Warsztaty stanowią formę dopełnienia, ugruntowania posiadanej przez Uczestników wiedzy w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

  Program szkolenia ujmuje te zagadnienia, które często stanowią temat dyskusji w kręgu osób praktycznie zajmujących się realizacją procedur przetargowych.

  Wykładowca skoncentruje się na zagadnieniach, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony WUP, UM, NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych.

  Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

 • Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych.
  Powitanie uczestników.
  Identyfikacja oczekiwań i doświadczeń Uczestników.
  Przedstawienie głównych celów i przebiegu szkolenia.
  2. Wstęp do zamówień publicznych.
  Rynek zamówień publicznych w Polsce.
  Pojęcie zamówienia publicznego i progi stosowania przepisów ustawy o ZP.
  Strona Zamawiającego - podmioty zobowiązane do stosowania prawa ZP.
  Strona Wykonawcy - wymagania wobec wykonawców, instytucja wykluczenia.
  Warunki niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu przez Wykonawcę - praktyczne warsztaty.
  3. Sytuacja wyłączenia stosowania ustawy PZP.
  4. Cztery zasady udzielania zamówień publicznych w myśl ustawy PZP.
  Zasada jawności
  Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
  Zasada pisemności
  Zasada prymatu przetargu
  5. Jak wygląda procedura powierzania przez zamawiających przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienie innym podmiotom.
  Ograniczenia w zakresie przyznawania pełnomocnictw dla innych podmiotów.
  Kto powołuje komisję przetargową?
  Za co odpowiadają członkowie komisji przetargowej?
  6. Publikacja ogłoszeń o zamówienia publiczne. Analiza najczęstszych błędów w treści zamówienia.
  7. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego.
  8. Wątpliwości i pytania Wykonawcy. Procedury otrzymania odpowiedzi od Zamawiającego.
  9. Powierzenie przygotowania lub przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.
  10. Odpowiedzialność osoby trzeciej za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  11. Sposoby obliczania wartości zamówienia każdego z zamawiających podmiotów.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  12. Sposoby zatwierdzania wyników postępowania.
  13. Udzielanie zamówień w częściach.
  14. Potwierdzenie dysponowania zasobami innych podmiotów – konieczność pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów w świetle orzecznictwa.
  15. Wymagania, wykraczające poza ramy ustawy PZP stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia w zakresie opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  16. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  Poszczególne elementy SIWZ wraz z przykładami zapisów – wgląd w art. 36 ustawy PZP
  Załączniki do SIWZ, analiza wzorów oświadczeń: art. 22, art. 24, art. 26, oferta, wykazy)
  Case study – poprawnie sporządzona SIWZ jak i sporządzona z naruszeniem ustawy PZP
  17. Proces wyboru oferty.
  18. Otwarcie ofert.
  19. Badanie wykonawcy, ocena treści oferty.
  20. Przykłady: błędnych zaświadczeń urzędowych, błędny wykaz osób, błędy w polisie OC.
  21. Kryteria oceny ofert.
  22. Odrzucenie oferty.
  23. Wybór najkorzystniejszej oferty.
  24. Praktyczne warsztaty -wybór oferty - praca grupowa, dyskusja.
  25. System ochrony praw wykonawców.
  26. Konsekwencje prawne i dyscyplinarne za naruszenie przepisów dot. Zamówień publicznych.
  Kary i naruszenia przepisów PZP wynikające z art.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePZP.
  Kary i naruszenia przepisów PZP wynikające z przepisów Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  27. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.
  -w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie


  Inwestycja:
  1090 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długipis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.


  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl


  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • - Wykład obrazowany przykładami z praktyki własnej wykładowcy; orzecznictwa i kontroli prowadzonych przez UZP;  - Warsztat praktyczny – przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego od A do Z.  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Projekt szkolenia został przygotowany z myślą o praktykach, osobach średniozaawansowanych i zaawansowanych w tematyce prawa zamówień publicznych zarówno od strony Zamawiającego, jak też Wykonawcy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPERSpecjalizacja trenerska:

Od 1998 r. zajmuje się dziedzina zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych . Stała współpraca z Wolters Kluwer Polska oraz wydawnictwem wiedza i Praktyka.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ( Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych).

Od 2007 r. Prowadzi autorskie szkolenia z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców.

Szkolenia o podobnej tematyce