16 Godzin, 2 Dni

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Głównym założeniem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do profesjonalnego i zgodnego z obowiązującymi przepisami sporządzenia konkurencyjnej oferty przetargowej. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie:  -sposobów ubiegania się o zamówienia publiczne,

  -prawidłowego korzystania z Prawa Zamówień Publicznych,

  -sporządzania oferty zwiększającej szanse na wygranie przetargu,

  -kontrolowania przebiegu postępowania,

  -najczęściej popełnianych błędów przez Wykonawców składających ofertę przetargową.

 • Program szkolenia:
  Dzień I

  1. Uprawnienia i obowiązki wykonawcy w systemie zamówień publicznych:
  -pojęcie wykonawcy
  -pojęcie oferty
  -uprawnienia do reprezentacji podmiotów
  -wykonawcy występujący wspólnie
  -osoby fizyczne jako wykonawcy

  2. Warunki udziału w postępowaniu :
  -zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
  -dokumenty jakich może żądać zamawiający w postępowaniu na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – przykłady
  -podwykonawstwo w zamówieniach publicznych
  -poleganie na zasobach innych podmiotów – zasady dokumentowania

  3. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – uprawnienia wykonawców:
  -formułowanie tzw. „zapytań”
  -obowiązki zamawiajacego w zakresie wyjaśniania treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  4. Termin związania ofertą:
  -terminy ważne dla wykonawcy
  -zasady przedłużania terminu związania ofertą
  -ważność oferty

  5. Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów:
  -zasady i zakres uzupełniania
  -wykluczenie z postępowania
  -utrata wadium ( co zrobić, aby nie stracić wadium ?)

  Dzień II

  6. Udostępnianie dokumentacji przetargowej wykonawcom:
  -zasady udostępniania dokumentacji
  -zasada jawności
  -zasada pisemności
  -komunikacja z wykonawcą w trakcie postępowania

  7. Oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne w sposób istotny nie wpływające na treść oferty:
  -co jest oczywistą omyłką pisarską ?
  -co jest oczywistą omyłką rachunkową?
  -pojecie innej omyłki – przykłady wraz z orzecznictwem KIO

  8. Odrzucenie oferty przetargowej :
  -przesłanki odrzucenia ofert
  -wykluczenie z postępowania

  9. Środki odwoławcze:
  -korekta błędów w trakcie procedury na wniosek wykonawcy
  -odwołanie / przesłanki wniesienia odwołania
  -ważne terminy
  -skarga do sądu

  10. Zawarcie umowy i zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
  -Kodeks Cywilny i umowy w sprawie zamówienia publicznego
  -zmiana formy należytego wykonania umowy.

  11. Indywidualne zapytania uczestników szkolenia.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w kazdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie


  Inwestycja:
  1350 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf Pobierz formularz w formacie .pdf lub word Pobierz formularz w formacie .doc a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Metodologia:

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  Projekt warsztatów został przygotowany z myślą o firmach i przedsiębiorstwach:

  -będących Wykonawcami zamówień publicznych,

  -zamierzających zdobywać kontrakty w ramach zamówień publicznych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPERSpecjalizacja trenerska:

Od 1998 r. zajmuje się dziedzina zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych . Stała współpraca z Wolters Kluwer Polska oraz wydawnictwem wiedza i Praktyka.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Poznańskiej ( Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno – Prywatne), Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ( Zamówienia publiczne oraz Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych).

Od 2007 r. Prowadzi autorskie szkolenia z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców.

Szkolenia o podobnej tematyce