16 Godzin, 2 Dni

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Dowiedz się, jakie prawa i obowiązki leżą w gestii Wykonawcy i Zamawiającego.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Celem szkolenia jest omówienie specyfiki rynku zamówień publicznych oraz podstaw prawnych systemu zamówień publicznych.

  Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego.

  Warsztaty praktyczne pozwolą Uczestnikom zapoznać się z zagrożeniami i korzyściami wynikającymi z udziału w rynku zamówień publicznych.

  Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

  Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach początkujących, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.

  Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

 • 1. Prawo zamówień publicznych – przegląd podstawowych zasad na przykładzie trybu przetarg nieograniczony:
  a. Szacowanie wartości zamówienia
  b. Kierownik zamawiającego i komisja przetargowa – zakres obowiązków i odpowiedzialności
  c. Ogłoszenie o zamówieniu
  d. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  e. Ocena wykonawcy i ocena oferty
  f. Rozstrzygnięcie postępowania, w tym przesłanki do unieważnienia
  g. Dokumentowanie postępowania

  2. Zamówienie z wolnej ręki:
  a. Przesłanki do stosowania trybu
  b. Przebieg postępowania
  c. Dokumentowanie

  3. Zapytanie o cenę:
  a. Przesłanki do stosowania trybu
  b. Przebieg postępowania
  c. Dokumentowanie

  4. Umowa z wykonawcą.

  5. Środki ochrony prawnej.

  6. Nieprawidłowości w procedurach o udzielenie zamówienia.
  a. Konsekwencje błędów i świetle ustawy pzp i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  b. Przegląd typowych błędów.

  7. Warsztat praktyczny – przeprowadzenie i udokumentowanie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.
  -w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Inwestycja:
  990 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne,
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:
  Zespół Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl
  tel:(61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronielubSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Certyfikat Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • - Wykład obrazowany przykładami z praktyki własnej wykładowcy; orzecznictwa i kontroli prowadzonych przez UZP;

  - Warsztat praktyczny – przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego od A do Z.  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:

  początkujący pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej;

  początkujący specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni wjednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbachmundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy;

  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego;

  przedstawiciele administracji rządowej;

  wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPERSpecjalizacja trenerska:

-Prawo zamówień publicznych

-Zagadnienia związane z pozyskanie i rozliczeniem dofinansowania ze środków UE.

-Zarządzanie finansami (analiza finansowa, budżetowanie).

-Finanse publiczne.

-Audyt wewnętrzny JSFP i kontrola finansowa.

-Kontrola zarządcza w sektorze publicznym.Kompetencje:

Wiedza zawodowa zdobyta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, poparta studiami podyplomowymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz licznymi kursami doskonalącymi.

Doświadczenie zawodowe:

Zarządzanie projektami UE: od 2006 roku kierownik 24 projektów dofinansowanych ze środków strukturalnych UE; zarządzanie finansami projektów, udzielania zamówień publicznych, zarządzanie personelem projektu, rozliczenia projektu.

Trener: 10 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu zarządzania projektami, zamówień publicznych, finansów i praktycznych aspektów kontroli zarządczej.

Audytor sektora finansów publicznych (CGAP):

- audytor wewnętrzny w sektorze publicznym (specjalizacja: zamówienia publiczne, projekty UE, organizacja i zarządzanie, kadry i HR, gospodarka nieruchomościami, udzielenia dotacji przez JST, ochrona danych osobowych)

- audytor zewnętrzny działalności statutowej jednostek naukowych i projektów naukowych;

- audytor zewnętrzny projektów dofinansowanych ze środków strukturalnych.

Wybrane projekty:

Audyt wewnętrzny prowadzony dla: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Gmina Twardogóra, Gmina Sokolniki, Gmina Grabów Nad Prosną, Gmina Nowe Skalmierzyce, Powiat Średzki.

Audyt środków na naukę: Uniwersytet Przyrodniczo-Technologiczny w Bydgoszczy, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Audyt projektów dofinansowanych ze środków UE: Maximus Polska sp. z o.o., Powiat Żarski i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Szkolenia o podobnej tematyce