16 Godzin, 2 Dni

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2015 oraz Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń ze stosunku pracy - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Udział w warsztatach pozwoli Uczestnikom na zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz opodatkowania i oskładkowania świadczeń ze stosunku pracy. Szkolenie wyjaśni wszystkie wątpliwości, które pojawiają w praktyce funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ekspert przybliży również kwestie prawidłowego wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co pozwoli na uniknięcie wszelkich nieprawidłowości w przypadku kontroli.

 • Dzień pierwszy: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  1. Podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o ZFŚS
  - pracodawcy sfery budżetowej, pracodawcy sektora finansów publicznych
  - pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
  - pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  2. Podstawy prawne rezygnacji z tworzenia funduszu
  3. Strony zakładowej działalności socjalnej
  - pracodawca administratorem środków zgromadzonych na rachunku funduszu
  - odpowiedzialność pracodawcy za wykonywanie przepisów ustawy
  - związki zawodowe,
  - przedstawiciel załogi,
  4. Zakres działalności socjalnej wynikający z przepisów ustawy,
  5. Metody ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych,
  6. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS
  7. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2015 roku
  - odpisy obowiązkowe
  - zwiększenie i zmniejszenie odpisu podstawowego,
  - odpisy dobrowolne
  - zwiększenia dobrowolne
  - swobodne kształtowanie wysokości odpisu
  8. Inne źródła finansowania Funduszu
  9. Podstawowe zasady naliczania odpisu na ZFŚS
  10. Terminy przekazania środków na Fundusz
  11. Rachunek zfśs
  12. Korekta odpisu rocznego
  13. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu
  - pracownicy,
  - rodziny pracowników,
  - emeryci i renciści,
  - rodziny zmarłych pracowników,
  - inne osoby
  14. Zasady tworzenia regulaminu ZFŚS
  - treść regulaminu,
  - procedura wprowadzenia regulaminu,
  - wprowadzanie zmian do regulaminu,
  - przykłady regulacji zawartych w regulaminie,
  - prawidłowe ustalenie zasad przyznawania środków funduszu,
  - załączniki do regulaminu – terminarz wydatków
  15. Zasady wydatkowania środków z Funduszu:
  - jak ustalić sytuację rodzinną, materialną i bytową osób uprawnionych do korzystania ze środków funduszu,
  - ochrona danych osobowych a sytuacja socjalna osoby uprawnionej do korzystania z funduszu
  - co oznacza stosowanie przepisów art. 8 ust.1 ustawy o zfśs.
  16. Komisja socjalna
  17. Przeznaczenie środków funduszu na działalność socjalną:
  - zasady dofinansowania do wypoczynku, możliwe formy wypoczynku
  - zasady przyznawania zapomóg i innej pomocy materialnej i finansowej
  - zasady przyznawania bonów, talonów, kart przedpłaconych
  - imprezy integracyjne, imprezy firmowe, imprezy świąteczne finansowane z zfśs
  - pożyczki z funduszu na cele mieszkaniowe – warunki przyznawania, oprocentowanie, spłata, zabezpieczenie, zawieszenie spłaty, umorzenie pożyczki
  18. Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z Funduszu i świadczenia urlopowego - wyjaśnienia organów podatkowych i ZUS dotyczące świadczeń finansowanych z ZFŚS.
  19. Odpisy i zwiększenia a koszty działalności pracodawcy
  20. Przejęcie pracodawcy w trybie art.231 Kp.
  - przez pracodawcę zobowiązanego do tworzenia funduszu,
  - przez pracodawcę niezobowiązanego do tworzenia funduszu
  21. Wspólna działalność socjalna kilku pracodawców
  22. ZFŚS - nauczycieli,
  23. Zajęcie komornicze a świadczenia wypłacane z Funduszu
  24. ZFŚS a świadczenie urlopowe:
  - zasady wypłacania świadczenia urlopowego
  - rezygnacja z wypłacania świadczenia urlopowego
  - wysokość świadczenia urlopowego.

  Dzień drugi: Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń ze stosunku pracy
  1. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń płacowych
  - wynagrodzenie zasadnicze i inne dodatkowe składniki wynagrodzenia
  - odprawy i odszkodowania ( odprawy z tytułu ustania stosunku pracy, odprawy pośmiertne, odszkodowania związane z zakazem konkurencji)
  2. Zwrot kosztów podróży krajowej i zagranicznej po zmianach
  - Krajowa podróż służbowa – zwrot kosztów przejazdów, kosztów noclegu, zwrot kosztów innych udokumentowanych wydatków,
  - zagraniczna podróż służbowa - zwrot kosztów przejazdów, kosztów noclegu, zwrot kosztów innych udokumentowanych wydatków
  - zwrot kosztów bagażu,
  - zwrot kosztów noclegu
  - zaliczka na koszty podróży krajowej i zagranicznej
  - proporcjonalne rozliczanie diety krajowej na bazie nowego rozporządzenia – stanowisko MPiPS
  3. Zwrot kosztów używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika
  4. Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego pracownika do celów służbowych.
  5. Ekwiwalenty pieniężne za używanie przez pracownika narzędzi będących własnością pracownika
  - używanie telefonu,
  - używanie samochodu,
  - internet używany przez pracownika,
  - używanie innych narzędzi będących własnością pracownika
  6. Ubranie robocze:
  - odzież ochronna
  - ubranie służbowe
  7. Posiłki i napoje udostępniane pracownikowi
  8. Dojazdy do pracy finansowane przez pracodawców:
  - zakup biletów przez pracodawcę
  - zwrot kosztów paliwa,
  - korzystanie przez pracownika z dojazdu zorganizowanego przez pracodawcę,
  - zwrot kosztów dojazdów a koszty uzyskania przychodów
  9. Finansowanie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników
  10. Ubezpieczenia pracowników,
  11. Zakup abonamentów medycznych dla pracowników
  12. Świadczenia BHP
  13. Imprezy integracyjne
  14. Wynajem mieszkania dla pracownika
  14. Świadczenia w naturze
  15. Świadczenia jakie uzyskuje były pracownik.


  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie


  Inwestycja:

  1090 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.


  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:

  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Do udziału w szkoleniu serdecznie zachęcamy:

  pracowników działów kadr i płac,

  pracowników działów finansowo – księgowych,

  osoby odpowiedzialne za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

  osoby odpowiedzialne za opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń ze stosunku pracy,

  przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników,

  członków związków zawodowych, komisji socjalnych,

  pracowników i właścicieli biur rachunkowych,

  osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Od kilku lat wykładowca na kursach i szkoleniach dotyczących zagadnień kadrowo-płacowych, planowania i rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 roku prowadzi kancelarię zajmującą się obsługą kadrowo-płacową firm i doradztwem podatkowym. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy jakie pojawiają się w związku z czynną obsługą firm w tej dziedzinie.

Autorka licznych artykułów w Portalu Kadrowym, Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska. Oprócz wiedzy specjalistycznej posiada przygotowanie pedagogiczne zdobyte na studiach oraz certyfikat trenera. Program zajęć, przygotowana prezentacja, materiały dla słuchaczy, ćwiczenia, kazusy, stanowią program autorski, który dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

Szkolenia o podobnej tematyce