Zakładowa działalność socjalna w 2016 roku - praktyczny przewodnik dla administrujących funduszem świadczeń socjalnych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Fundusz świadczeń socjalnych, pomimo funkcjonowania od wielu lat, ciągle budzi wiele wątpliwości. W czasie szkolenia odpowiemy na najczęściej pojawiające się ze strony uczestników pytania. Tworzyć ZFŚS, czy nie tworzyć, według jakich zasad naliczyć odpis, czy zmieniły się przepisy prawa w tym zakresie, co wynika ze stanowisk organów kontroli tj. PIP, US, ZUS, a co z orzecznictwa Sądu Najwyższego? Jak zmieniło się podejście organów podatkowych w zakresie opodatkowania świadczeń socjalnych w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 08 lipca 2014 r.? Na zajęciach szczegółowo omówimy także obowiązujące konstrukcje prawne i przeprowadzimy analizę trudnych stanów faktycznych. Szkolenie skierowane jest do pracodawców, pracowników działów personalnych, zajmujących się funduszem, członków tzw. komisji socjalnych, przedstawicieli związków zawodowych i przedstawicieli pracowników.

  Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Podstawy prawne działalności socjalnej.
  2. Zasady tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego (podobieństwa i różnice):
  3. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS:
  4. Wysokość odpisu na ZFŚS:
  5. Warunki i źródła zwiększenie funduszu:
  6. Terminy i tryb przekazywania naliczonych kwot odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy.
  7. Gospodarowanie środkami funduszu.
  8. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  9. Inne dokumenty niezbędne pracodawcy prowadzącemu działalność socjalną.
  10. Administrowanie funduszem oraz konsekwencje naruszenia ustawy o Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
  11. Zakładowe służby socjalne – uprawnienia i kompetencje.
  12. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z ZFŚS.
  13. Dokonywanie potrąceń ze świadczeń wypłacanych z ZFŚS.
  14. Omówienie orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wyjaśnienia i komentarzy organów kontroli dotyczących ZFŚS.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce