14 Godzin, 2 Dni

grupa max. 14

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE ZAKUPOWE I KUPIECKIE jak stosować zaawansowane techniki negocjacyjne w handlu i budować przewagę konkurencyjną - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Sposobach na zwiększenie szansy osiągnięcia sukcesu negocjacyjnego przy jasno określonym celu.
  Zaawansowanych technikach i zasadach negocjacji zakupowych.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Planowania, przygotowania i prowadzenia negocjacji zakupowych (ćwiczenia praktyczne).
  Dostosowywania technik pod kontekst sytuacyjny.
  Oceny partnera negocjacyjnego i jego zamierzeń.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Negocjacjami.
  Rozwiązywaniem problemów związanych z zagadnieniem.
  Komunikacją interpersonalną.

 • I DZIEŃ

  09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 12:30 NEGOCJACJE ZAKUPOWE I KUPIECKIE– WPROWADZENIE

  Definicje i pojęcia podstawowe.
  Różnice miedzy pozycyjnym stylem negocjowania a negocjacjami według zasad (korzyści i straty).
  Rola kreatywności w rozwiązywaniu problemów negocjacyjnych.
  Moduł I. SPECYFIKA NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH I KUPIECKICH

  Formułowanie zapytania.
  Jak definiować jakość.
  Strefa porozumienia w negocjacjach cenowych.
  Ceny graniczne partnerów a wstępna oferta cenowa.
  Ustępstwa dostawcy i nabywcy.
  Negocjacje handlowe z punktu widzenia nabywcy (umiejętność analizy i oceny oferty).
  Konstruowanie BATNA poprzez rozpoznanie oferty.
  Moduł II. PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH I KUPIECKICH

  Określenie oczekiwań i korzyści.
  Opracowanie i analiza scenariuszy rozmów.
  Rozpoznanie rynku, dostawców, oferentów.
  Opracowanie argumentów.
  Przygotowanie/rozpoznanie oferty cenowej.
  Analiza i wybór oferty handlowej.
  Czy istnieje konkurencja pomiędzy nabywcami?
  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 16:00 Moduł III. PRZEBIEG NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH I KUPIECKICH

  Rozpoczęcie negocjacji.
  Prezentacja ofert.
  Negocjacje właściwe.
  Schematy działań w negocjacjach .
  Zakończenie i podpisanie umowy.
  Moduł IV. SPECYFIKA NEGOCJACJI Z PUNKTU WIDZENIA NABYWCY

  Typy sprzedawców – negocjatorów i sposoby postępowania z nimi.
  Trudny partner negocjacyjny.
  Kierunki szkolenia sprzedawców w umiejętnościach sprzedażowych i negocjacyjnych. Techniki przydatne nabywcy w trakcie negocjacji zakupu.
  Przejmowanie inicjatywy w negocjacjach.
  Taktyki przydatne dla nabywcy w trakcie negocjacji zakupu.
  Moduł V. OCENA PARTNERA NEGOCJACYJNEGO

  Źródła wiedzy o partnerze negocjacyjnym.
  Przewidywanie motywów zachowań i celów negocjacyjnych partnera.
  Odkrywanie słabych stron partnera.
  Ocena stylu negocjacyjnego partnera – sposoby postępowania.
  Zmiana taktyki w zależności od działań drugiej strony.
  Wybrane elementy osobowości negocjatora, motywy zachowań partnera.
  Podłoże zachowań ryzykownych partnera, ryzyko a osobowość.
  Rola wizerunku negocjatora.
  16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie pierwszego dnia szkolenia.  II DZIEŃ

  09:00 – 09:30 Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

  09:30 – 12:30 Moduł VI. UWARUNKOWANIA W NEGOCJACJACH

  Miejsce.
  Czas.
  Informacje.
  Uwarunkowania międzykulturowe.
  Moduł VII. STYLE PROWADZENIA NEGOCJACJI

  Twardy i miękki styl negocjowania (korzyści i straty).
  Styl efektywny.
  Strategie negocjacyjne.
  Style rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych.
  Moduł VIII. ROZPOZNAWANIE MANIPULACJI W NEGOCJACJACH

  Manipulacje samooceną.
  Manipulacje emocjami.
  Manipulacje czasem.
  Rozpoznawanie manipulacji i chwytów socjotechnicznych stosowanych przez sprzedawców.
  Zasady przeciwstawiania się manipulacjom.
  12:30 – 13:10 Przerwa obiadowa

  13:10 – 15:45 Moduł IX. ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY

  Cechy dobrego negocjatora – diagnoza własnego stylu negocjowania.
  Dobór zespołu i podział ról.
  Współpraca z doradcami.
  Moduł X. KSZTAŁTOWANIE ODPORNOŚCI NA ODDZIAŁYWANIE DRUGIEJ STRONY

  Autodiagnostyka – określenie swoich mocnych i słabych stron.
  Doskonalenie cech i umiejętności budujących odporność na wpływy i silę w relacjach z innymi ludźmi.
  Dostosowanie argumentów i sposobów działania do osobowości i charakteru partnera.
  Rola asertywności w relacjach ze sprzedawcami.
  Moduł XI. ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI

  Zawarcie umowy.
  Warunki płatności i dostawy.
  Kontrakt zasady formułowania.
  Kontrakt negocjacyjny – unikanie pułapek.
  15:45 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Specjaliści ds. marketingu.
  Szefowie zespołów handlowych.
  Pracownicy działu sprzedaży i zakupów.
  Osoby na co dzień zajmujące się negocjacjami z klientami.
  Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Piotr Wiśniewski

Od ponad 20 lat trener biznesu. Posiada duże doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych i doradztwa organizacyjnego – zarówno metodami uczestniczącymi, jak i w projektowaniu, przygotowaniu i organizowaniu tego typu działalności. Prakseolog. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Institut International d’Administration Public w Paryżu, School of Business Univercity of Wisconsin – Madison. Karierę zawodową rozpoczynał jako pracownik naukowy, m.in. Instytutu Administracji i Zarządzania oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w firmach handlowych i usługowych. Obecnie łączy dorobek naukowy z praktycznym doświadczeniem biznesowym jako konsultant i trener. Swoją wiedzę i umiejętności czerpie z różnych branż i kultur organizacyjnych.Współzałożyciel Mazowieckiego Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich.

Marek Naumiuk

Praktyk biznesu. Posiada 19 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w działach komercyjnych z czego 15 lat w jednej z największych korporacji FMCG na świecie. Ostatnie 6 lat jako szef dystryktu zarządzał ponad pięćdziesięcioosobowym zespołem sprzedażowym. Zdobył praktyczne doświadczenie w zarządzaniu działem sprzedaży, budowaniu i realizowaniu strategii krótko- i długoterminowej, budowaniem zespołów handlowców, tworzeniem oraz wprowadzaniem i negocjowaniem warunków handlowych, implementacją standardów ekspozycyjnych. Współtworzył jeden z pierwszych systemów elektronicznego wsparcia sprzedaży (Sales Force Automation) oraz nadzorował wdrożenie od strony użytkownika.

Szkolenia o podobnej tematyce