15 Godzin, 2 Dni

Zaawansowana ocena ryzyka kredytowego przedsiębiorstw

więcej terminów () mniej terminów
 • Najważniejsze zagadnienia:

  • Zasady prawidłowej oceny finansowo- ekonomicznej przedsiębiorstw

  • Kreatywne sprawozdania finansowe i oszustwa księgowe

  • Fałszowanie informacji w sprawozdaniach finansowych – case study

  • Twórcza księgowość i manipulacje sprawozdaniami finansowymi a ocena ryzyka kredytowego przez bank

  • Ocena ryzyka kredytowego w finansowaniu specjalistycznym według NUK i Project finance

 • Pomiar i zarządzanie ryzykiem kredytowym zarówno w przypadku kredytów, obligacji, instrumentów pochodnych, a także inwestycji kapitałowych ma kluczowe znaczenie w procesie zarządzania ryzykiem w banku. Powyższy fakt wynika z dużego wpływu kredytowych rezerw celowych na wynik banku, jak również z udziału regulacyjnych wymogów kapitałowych w całkowitym wymogu kapitałowym banku.
  W konsekwencji Nowa Umowa Kapitałowa z czerwca 2004 roku wprowadza możliwość zastosowania nowego podejścia do obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego bazującego na ratingu wewnętrznym banku i pomiarze podstawowych czynników ryzyka kredytowego.

  Celem kursu z ryzyka kredytowego jest pokazanie uczestnikom poszczególnych etapów procesu kontroli ryzyka kredytowego w banku i dostarczenie wiedzy potrzebnej w codziennej pracy kontrolera
  ryzyka kredytowego w banku. Program wzbogacono o kreatywną księgowość, sprawozdania finansowe i oszustwa księgowe wraz ze skutkami. Wprowadzenie tej tematyki do szkolenia czyni program jedynym w swoim rodzaju i stwarza niepowtarzalną okazję do uzyskania cennych informacji z zakresu zaawansowanej oceny ryzyka kredytowego.

 • wykłady, case study

 • Kto powinien wziąć udział:

  • pion oceny ryzyka kredytowego

  • pion audytu wewnętrznego

  • pion sprzedaży kredytów komercyjnych

Seminarium prowadzą:dr Krzysztof Czerkas - Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, BRE Bank Hipoteczny S.AWojciech Danowski, Prezes, Cunningham Audytor Polska sp. z o.o.

Szkolenia o podobnej tematyce