21 Godzin, 3 Dni

WZORCOWANIE PRZYRZĄDÓW DO POMIARU DŁUGOŚCI I KĄTA Z ELEMENTAMI NIEPEWNOŚCI POMIARU

więcej terminów () mniej terminów
 • Nauczenie metod szacowania niepewności pomiaru (niepewność typu A, niepewność typu B, niepewność rozszerzona) wraz z opracowaniem budżetu niepewności pomiaru oraz metody orzekania o zgodności lub niezgodności przyrządu pomiarowego z wymaganiami.
  Przedstawienie praktycznych zagadnień wzorcowania przyrządów suwmiarkowych, mikrometrycznych, czujnikowych, głębokościomierzy mikrometrycznych, kątomierzy, potwierdzone testem końcowym.

 • PROGRAM I ĆWICZENIA
  ​1. Wzorcowanie przyrządów suwmiarkowych:

  przyrządy pomiarowe, wzorce i urządzenia pomocnicze,
  warunki wzorcowania,
  oględziny zewnętrzneględziny zewnętrzne,
  wyznaczenie błędów wskazań przy pomiarach zewnętrznych, wewnętrznych i głębokości,
  wyznaczenie odchylenia od wymiaru nominalnego o łącznej szerokości szczęk płaskowalcowych,
  sprawdzenie odchylenia od płasości powierzchni pomiarowych płaskich i odchylenia od prostoliniowości szczęk krawędziowych,
  sprawdzenie odchylenia od równoległości powierzchni pomiarowych,
  dokumentowanie wyników wzorcowania (zapiska z wzorcowania),
  szacowanie budżetu niepewnosci wzorcowania,
  przygotowanie świadectw wzorcowania,
  ocena zgodności z wymaganiami.
  2. Wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych:

  przyrządy pomiarowe, wzorce i urządzenia pomocnicze,
  warunki wzorcowania,
  oględziny zewnętrzne,
  wyznaczenie błędów wskazań mikrometru,
  sprawdzenie odchylenia od płaskości powierzchni pomiarowych,
  sprawdzenie odchylenia od równoległości powierzchni pomiarowych mikrometru spowodowanej unieruchomieniem śruby mikrometrycznej,
  sprawdzanie nacisku pomiarowego,
  dokumentowanie wyników wzorcowania (zapiska z wzorcowania),
  szacowanie budżetu niepewności wzorcowania,
  przygotowanie świadectwa wzorcowania,
  ocena zgodności z wymaganiami.
  3. Wzorcowanie przyrządów czujnikowych:

  przyrządy pomiarowe, wzorce i urządzenia pomocnicze,
  warunki wzorcowania,
  oględziny zewnętrzne,
  wyznaczenie błędów wskazań czujnika,
  wyznaczenie nacisku pomiarowego,
  wyznaczenie zmiany wskazań wywołanej naciskiem bocznym na trzpień pomiarowy,
  wyznaczenie rozrzutu wskazań,
  dokumentowanie wyników wzorcowania (zapiska z wzorcowania),
  szacowanie budżetu niepewnosci wzorcowania,
  przygotowanie świadectwa wzorcowania,
  ocena zgodności z wymaganiami.
  4. Wzorcowanie głębokościomierzy mikrometrzycznych:

  przyrządy pomiarowe, wzorce i urządzenia pomocnicze,
  warunki wzorcowania,
  oględziny zewnętrzme,
  wyznaczenie błedów wskazań głębokościomierza,
  sprawdzenie odchylenia od płaskości powierzchni pomiarowych,
  sprawdzenie odchylenia od równoległości powierzchni pomiarowych,
  sprawdzanie nacisku pomiarowego,
  dokumentowanie wyników wzorcowania (zapiska z wzorcowania),
  szacowanie budżetu,
  przygotowanie świadectwa wzorcowania,
  ocena zgodności z wymaganiami.
  5. Wzorcowanie kątomierzy:

  przyrządy pomiarowe, wzorce i urządzenia pomocnicze,
  warunki wzorcowania,
  ględziny zewnętrzneględziny zewnętrzne,
  wyznaczenie błędów wskazań kątomierza,
  sprawdzenie odchylenia od płaskości powierzchni pomiarowych,
  sprawdzanie odchylenia od równoległości powierzchni pomiarowych,
  przygotowanie świadectwa wzorcowania,
  ocena zgodności z wymaganiami.
  Ćwiczenia:

  dobór punktów wzorcowania,
  przypisanie klasy dokładności suwmiarkowych,
  wzorcowanie przurządów suwmiarkowych,
  wzorcowanie przyrządów mikrometrycznych,
  wzorcowanie przyrządów czujnikowych,
  wzorcowanie głębokościomierzy mikrometrycznych,
  wzorcowanie kątomierzy,
  opracowanie protokołu wzorcowania,
  wyznaczenie niepewności pomiaru,
  ocena zgodności z wymaganiami,
  opracowanie świadectwa wzorcowania.

 • Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft

 • otwarta lub zamknięta (na życzenie Klienta)

 • ​pracownicy izb pomiarów i laboratoriów pomiarowych,
  osoby odpowiedzialne za nadzór nad środkami kontrolno – pomiarowymi i ich kalibrację,
  osoby z nadzoru technologicznego (technolodzy, kierownicy).

Szkolenia o podobnej tematyce