8 Godzin, 1 Dni

Wyznaczanie celów i techniki wywierania wpływu

3 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Moduł I :: Wyznaczanie celów, czyli jak sprawić by wizja mojego sukcesu była możliwa do wcielenia w życie?

  Program szkolenia:  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z regułami poprawnego formowania celów oraz nauczą się efektywnie wyznaczać swoje cele,


  Nauczą się strategii wspomagających proces wyznaczania celów (Strategia Vonneguta)


  Zweryfikują dotychczasowe zachowania związane z ustalaniem celów.

  Moduł II :: Wywieranie wpływu, czyli jak w etyczny sposób skłonic ludzi do swoich racji?

  Moduł skierowany jest do osób, których codzienna praca opiera się na relacjach z innymi ludźmi i bazuje na podejmowaniu decyzji. Uczy w etyczny sposób wywierać wpływ na ludzi.  Uczestnicy szkolenia poznają i nauczą się zasad wywierania wpływu na ludzi

  Moduły tematyczne szkolenia:  Budowanie dobrego kontaktu z rozmówcą;


  Komunikacja niewerbalna podstawą wywierania wpływu;


  Język perswazji;


  Budowanie pożądanych stanów emocjonalnych u rozmówcy i wiązanie ich z własną osobą/ ofertą handlową;


  Zasady skutecznego wywierania wpływu na ludzi.


 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia focus training, zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 12 października 1993 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 103, poz. 472)

 • analiza dotychczasowych doświadczeń uczestników,

  ćwiczenia demonstracyjne,

  scenki szkoleniowe,

  moderowane dyskusje panelowe, podparte omówieniem rzeczywistych studiów przypadków

  ćwiczenia praktyczne,

  gry szkoleniowe, celem których jest, oprócz praktycznego zintegrowania nabytych podczas szkolenia umiejętności, także aktywizacja zasobów emocjonalnych umożliwiających szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy w atmosferze przyjaznej intelektualnej przygody.

 • 3000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 3000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Bartłomiej Stolarczyk

Szkolenia o podobnej tematyce