16 Godzin, 3 Dni

Wywieranie wpływu i rozumienie siebie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Autodiagnoza osobistych predyspozycji jako osoby wywierającej wpływ na innych.

   Zdobycie wiedzy z zakresu technik nieinwazyjnego wywierania wpływu na ludzi, zespoły i decyzje.

 • Warsztaty przewidziane są dla osób, które chcą lepiej rozumieć siebie i innych, oraz decydują się na nieco głębszą pracę w warunkach pełnego bezpieczeństwa psychologicznego.
  Ważną częścią szkolenia jest dość szeroka indywidualna autodiagnoza w oparciu o znormalizowane i wystandaryzowane narzędzia - testy i kwestionariusze. Wyniki pozwalają każdemu z uczestników poznać swoje mocne strony i świadomie realizować swoją rolę zawodową.
  Wyniki testów i kwestionariuszy jedynie do wiadomości uczestników szkolenia. . Formuła warsztatów jest nieinwazyjna, zakłada dużą dbałość o to, by zachować pełną suwerenność informacji o sobie.
  Druga część szkolenia to wypracowanie sposobów wykorzystania wiedzy o sobie - działania w oparciu o obiektywne mocne stron.
   Autodiagnoza w oparciu między innymi o standaryzowane i znormalizowane w warunkach polskich narzędzia diagnostyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
   Analiza własnego miejsca w firmie w kontekście zdiagnozowanych cech.
   Autodiagnoza osobistych reguł zachowania w sytuacjach społecznych
   Wywierania wpływu na ludzi poprzez budowanie bardziej świadomego obrazu siebie.
   Analiza obszarów do pracy i dalszego rozwoju


 • Warsztatowo-treningowe metody nauczania: gry symulacyjne, ćwiczenia, dyskusja, studia przypadków. Metody te będą uzupełniane wykładami oraz komentarzami wprowadzającymi lub podsumowującymi określone etapy pracy uczestników szkolenia.

  Optymalna wielkość grupy to 8-12 osób

 • Osoby zainteresowane rozwojem, liderzy i menagerowie, którzy chcieliby być efektywni i zarazem płacić możliwie najniższe psychologiczne koszty pełnienia roli zawodowej.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Psychologowie - licencjonowani trenerzy i superwizorzy rekomendowani przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (z listy trenerów).

Szkolenia o podobnej tematyce