8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 20

Wypełnianie Wniosku o płatność do projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020

Trwa nabór 249,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Podstawy prawne i wytyczne dotyczące rozliczania projektów
  Forma i procedura składania wniosków o płatność
  Wytyczne dotyczące składania wniosków o płatność
  Wypełnianie wniosków o płatność w części merytorycznej
  Wypełnianie wniosków o płatność w części finansowej
  Weryfikacja wniosku o płatność
  Pytania i dyskusja
  Najlepsze praktyki
  Podsumowanie

 • 249,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe

Wojciech Masłowski

Szkolenia o podobnej tematyce