16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

Wymiana danych między aplikacjami MS Office

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie Wymiana danych między aplikacjami MS Office przeznaczone jest dla osób, które zawodowo analizują dane i przygotowują różnego rodzaju zestawienia i raporty. W programie szczególny nacisk położono na metody pracy z rozproszonymi i niejednorodnymi źródłami danych. Dzięki szkoleniu dowiesz się jak sprawnie przekazywać dane między programami MS Office, analizować w MS Excel dane pochodzące z MS Access oraz jak przygotować dokumenty MS Word zasilane informacjami z np. MS Excel.  Szkolenie dedykowane jest również developerom budującym rozwiązania w oparciu o programu pakietu MS Office i język VBA pragnącym zwiększyć elastyczność swojego kodu/budowanych rozwiązań.  Osoby pragnące uczestniczyć w szkoleniu powinny znać programy pakietu MS Office w stopniu średniozaawansowanym lub wyższym.  Dbając o efektywność - szkolenia otwarte prowadzimy w grupach maksymalnie 10-osobowych.

 • VBA  przygotowanie własnych funkcji

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekonwersja typów i naprawa danych

  wybrane elementy modelu obiektowego MS Excel

  wybrane elementy modelu obiektowego MS Word

  modele wymiany danych:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDAO

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepraca z obiektem Recordset (MS Access)

  wykorzystanie języka SQL:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniefiltrowanie przez formularz – zapytania dynamiczne

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniemodyfikacja danych – zapytania funkcyjne

  transfer danych do formatu tekstowego (txt, csv)

  ADO

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepraca z obiektem Recordset (MS Access, MS Excel)

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewłaściwości, metody, zakres wykorzystania  Przykłady budowania aplikacji  operacje dyskowe

  uruchamianie jednej aplikacji pod kontrolą innej

  transfer danych: MS Access – MS Excel

  transfer danych: MS Excel – MS Word  Dodatki do MS Excel  MS Query

  PowerPivot

  przygotowanie źródeł danych dla tabel przestawnych  Więcej informacji: Adres strony został usunięty/wymiana-danych-w-office

 • Dyplom ukończenia kursu.

 • Szkolenie Wymiana danych między aplikacjami MS Office ma charakter wykładowo - warsztatowy.

  Cykl wprowadzania nowych zagadnień podczas szkolenia wygląda następująco:

  • Zaprezentowanie problemu

  • Teoretyczna prezentacja narzędzia lub funkcji umożliwiających rozwiązanie problemu

  • Ćwiczenie wykonywane razem z prowadzącym

  • Samodzielne rozwiązanie analogicznych problemów

  • Omówienie rozwiązań

  • Utrwalenie

  Stosowanie wyżej wymienionego cyklu wpisuje się w cykl nauki Kolba – dając optymalne efekty związane z zapamiętywaniem i zrozumieniem danego zagadnienia.

 • Szkolenie Wymiana danych między aplikacjami MS Office przeznaczone jest dla osób, które zawodowo analizują dane i przygotowują różnego rodzaju zestawienia i raporty.  Szkolenie dedykowane jest również developerom budującym rozwiązania w oparciu o programu pakietu MS Office i język VBA pragnącym zwiększyć elastyczność swojego kodu/budowanych rozwiązań.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Karolina Banaszczyk

Szkolenia o podobnej tematyce