12 Godzin, 2 Dni

Wykorzystanie MS Excel w pracy działów sprzedaży/handlowych - prognozy, analizy, raporty, wykorzystanie zewnętrznych źródeł informacji

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • W czasie dwudniowych zajęć uczestnicy poznają zaawansowane możliwości MS Excel w oparciu o przykłady związane z pracą w działach sprzedaży. Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności tworzenia planów i budżetów sprzedaży, generowania różnego typu raportów i analiz, sprawnego wykorzystania baz danych Microsoft Excel.

 • 1. Wykorzystanie baz danych Excela
  - zaawansowane sortowanie
  - grupowanie danych, sumy częściowe
  - filtr zaawansowany
  - zastosowanie praktyczne: analiza i wyszukiwanie informacji
  2. Tworzenie prognoz sprzedaży
  - lejek sprzedaży
  - prognoza szans sprzedaży (forecast)
  - konsolidacja danych
  - zastosowanie praktyczne: tworzenie szablonu prognozy sprzedaży (forecast) dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa
  3. Prognozowanie
  - trend, korelacja i regresja
  - prognozowanie z wykorzystaniem regresji liniowej
  - prognozowanie trendu ze zmianami sezonowymi (regresja z użyciem flag kategorii)
  - zastosowanie praktyczne: tworzenie rocznego planu sprzedaży i budżetu kosztów sprzedaży
  4. Modelowanie i optymalizacja
  - analiza wrażliwości
  - obliczanie progu rentowności Breakeven Point
  - scenariusze, analiza scenariuszy
  - zastosowanie praktyczne: określenie minimalnego rentownego planu sprzedaży; wariantowa kalkulacja oferty przetargowej
  5. Analiza danych i raportowanie
  - tabele przestawne
  - tworzenie i modyfikowanie tabel
  - prezentacja danych
  - konsolidowanie wielu zakresów danych
  - wykresy przestawne
  - zastosowanie praktyczne: raport wyników sprzedaży wg klientów, produktów, klas produktów, regionów sprzedaży; raport udziału w sprzedaży najważniejszych klientów; ranking najlepszych i najsłabszych handlowców;
  6. Współpraca Excela z zewnętrznymi źródłami danych (np. z systemami ERP i CRM)
  - import danych zapisanych w różnych formatach
  - korzystanie z zewnętrznych baz danych - ODBC
  - kwerendy danych
  - porównywanie danych z różnych systemów

 • Zaświadczenie wydajemy na podstawie § 6 Rozp. MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216).

 • Warsztaty komputerowe, praca na przykładach, ćwiczenia

 • Kadra kierownicza i pracownicy działów sprzedaży, handlowych oraz kadra kierownicza i pracownicy działów analiz ekonomiczno-finansowych.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Jarosław Ciesielski - praktyk sprzedaży i zarządzania. Od dwudziestu lat związany z branża informatyczną jako trener, konsultant systemów sieciowych, handlowiec i menedżer. Zarządzał usługami i sprzedażą w oddziałach kilku dużych ogólnopolskich firm IT. Kilkukrotnie kierował dużymi projektami szkoleniowymi (kilka tysięcy uczestników).

Szkolenia o podobnej tematyce