14 Godzin, 2 Dni

WYKORZYSTANIE EXCELA W ANALIZIE FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i zdobycie umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego osób, które na codzień wykorzystują MS Excel w pracy do:

  • tworzenia raportów i analiz finansowych i zarządczych;

  • posługiwania się bardziej zawansowanymi narzędziami MS Excel takimi jak tabele zwykłe i przestawne, wykresy, narzędzia analityczne itp.;

  • wykorzystania i analizy danych pochodzących z baz danych i systemów używanych do zarządzania przedsiębiorstwem.

 • 1. Budowa prognozy finansowej przedsiębiorstwa
  • Budowa modelu finansowego przedsiębiorstwa
  • Podstawowe zasady prognozowania finansowego
  • Tworzenie prognozy podstawowych wielkości ekonomicznych (przychodów, kosztów, zapotrzebowania na kapitał obrotowy)
  • Tworzenie prognozy rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych
  • Prognoza podstawowych wskaźników finansowych
  • Analiza wrażliwości wielkości ekonomicznych na zmienne modelu (np. wrażliwość zysku netto na zmianę cen produktów)
  2. Analiza informacyjna danych wykorzystywanych w systemach zarządzania
  • analiza baz danych (importowanie, filtrowanie, wyszukiwanie, konsolidowane)
  • wielowymiarowa analiza danych (przy użyciu tabel przestawnych)
  • tworzenie własnych baz danych
  • analiza zjawisk związanych z wartością pieniądza w czasie (analiza kredytów, leasingów, porównania ofert finansowych)
  3. Prezentacja danych i automatyzacja zadań
  • Formatowanie tabel
  • Tworzenie wykresów
  • Zaawansowanie wykresy użytkownika
  • Łączenie tekstu i tabel
  • Prezentacja wyników w formie dokumentu oraz pokazu slajdów
  • Tworzenie makr.

 • Zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz,216) oraz zezwolenia Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia nr 47/2008 z dnia 18.07.2008 r.

 • Projekt prowadzony jest w formie prezentacji, wykładu i praktycznych ćwiczeń przy komputerach.

 • kadra wyższego i średniego szczebla, analitycy finansowi, eksperci, specjaliści, itp.

Zajęcia poprowadzi trener „OTREK” ECRB – dr Michał Muszyński – pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Szkolenia o podobnej tematyce