0 Godzin, 0 Dni

Wydatki strukturalne w oświacie

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy w zakresie kwalifikowania, ewidencji oraz zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej RB-WSa lub RB-WSb z wydatków strukturalnych w szkołach, przedszkolach i placówkach. Na szkoleniu omówione zostaną zasady budowy systemu dodatkowej ewidencji księgowej wydatków strukturalnych w roku 2011.

 • 1. Zasada dodatkowości (uzupełnienia), a pojęcie wydatków strukturalnych.
  2. Klasyfikacja wydatków strukturalnych - obszary tematyczne i kody wydatków strukturalnych.
  3. Zasady klasyfikowania krajowych środków publicznych, w tym budżetowych jako wydatki strukturalne.
  4. Eliminowanie przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych - przykłady.
  5. Zasady budowy systemu dodatkowej ewidencji wydatków strukturalnych w rokuSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronietypowe błędy lat minionych.
  6. Zasady budowy systemu dodatkowej ewidencji wydatków strukturalnych w rokuSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronienowe konto 975 „Wydatki strukturalne”.
  7. Księgowanie wydatków strukturalnych - ewidencja syntetyczna i analityczna, zastosowanie kodów wydatków strukturalnych na pieczęci dekretacyjnej, przykład pieczęci dekretacyjnej oraz przykłady innych rozwiązań ewidencyjnych.
  8. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-WSa przez jednostki oświaty samorządowej.
  9. Zasady sporządzania sprawozdania RB-WSb w układzie wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki oświaty państwowej.
  10. Wzory sprawozdań RB-WSa i RB-WSb.
  11. Odpowiedzi na pytania - przykładowe kody wydatków strukturalnych występujące w poszczególnych szkołach, przedszkolach i placówkach.

 • tak, wydawane po szkoleniu

 • Szkolenie dla państwowych i samorządowych szkół, przedszkoli i placówek jako jednostek budżetowych zobligowanych do sporządzenia sprawozdania z wydatków strukturalnych za rok 2011.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Agnieszka Kuźdub

Szkolenia o podobnej tematyce