2 Dni

Wycena Przedsiębiorstw.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Zapoznanie osób z pewnym przygotowaniem w zakresie rachunkowości i finansów z problematyką i metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami, wadami i ograniczeniami oraz możliwościami praktycznego zastosowania.

  Nabyta wiedza: Poznanie narzędzi i technik stosowanych w procesie wyceny przedsiębiorstw, ich zalet i wad oraz możliwości ich praktycznego zastosowania. Program szkolenia obejmuje m.in. omówienie 12 metod wyceny obowiązujących na egzaminie na biegłych rewidentów.

  Nabyte umiejętności: Zrozumienie kluczowych elementów wpływających na wartość przedsiębiorstwa, lepsza współpraca z firmą wyceniającą, umiejętność weryfikacji przedstawionej wyceny przedsiębiorstwa lub przeprowadzenia praktycznej wyceny przedsiębiorstwa na własny użytek.

 • 1. WPROWADZENIE DO WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW.
  - Rodzaje wartości.
  - Funkcje wyceny.
  - Przesłanki wyceny.
  - Cechy przedsiębiorstwa wpływające na jego wartość.
  - Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstw.
  - Procedura wyceny przedsiębiorstwa.

  2. METODY MAJĄTKOWE WYCENY.
  - Metoda wartości księgowej.
  - Metody majątkowe skorygowane.
  - Metoda wartości odtworzeniowej.
  - Metoda wartości likwidacyjnej.
  - Metoda ogólnej siły nabywczej pieniądza.

  3. WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE
  - Wartość przyszła
  - Wartość obecna
  - Płatność roczna
  - Renta wieczysta

  4. USTALANIE KOSZTU KAPITAŁU I STOPY DYSKONTOWEJ.
  - Metody szacowania kosztu kapitału przedsiębiorstwa.
  - Koszt kapitału własnego.
  - Mechanizm korzyści podatkowej.
  - Średni ważony koszt kapitału (WACC).

  5. METODY OPARTE NA ZDYSKONTOWANYCH PRZEPŁYWACH PIENIĘŻNYCH (DCF)
  - Metody dochodowe wyceny.
  - Metoda skapitalizowanego zysku.
  - Metoda wyceny na podstawie stałego wzrostu dywidendy.
  - Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF.
  - Metoda fazowa.

  6. METODY OPARTE NA WARTOŚCI EKONOMICZNEJ I ZYSKU DODATKOWYM.
  - Metody oparte na zysku ekonomicznym.
  - Metoda Millera-Modiglianiego.
  - Metoda oparta na aktywach i stopie pomnażania wartości.
  - Metoda z zyskiem dodatkowym (UEC).

  7. METODY MIESZANE.
  - Metoda wartości średniej.
  - Metoda zakupu rocznego (Jahrkaufmethode).
  - Metoda sztutgarcka.
  - Metoda dyskontowania wartości reputacji w oparciu o wyższą stopę dyskontową.
  - Metoda ciągłych odpisów od wartości reputacji.
  - Metoda Grafa.
  8. METODA PORÓWNAŃ RYNKOWYCH.
  - Koncepcja porównań rynkowych.
  - Kryteria porównywalności podmiotów.
  - Uwzględnianie zróżnicowanego stopnia zużycia fizycznego majątku i stopnia zadłużenia.

  9. WSKAŹNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO.
  - Wskaźnik C/Z (P/E).
  - Wskaźnik C/WK (P/BV).
  - Wskaźnik C/PG (P/CF).

  10. METODY MNOŻNIKOWE.
  - Procedura wyceny metodami mnożnikowymi.
  - Wskaźniki rynku kapitałowego jako mnożniki.
  - Zalety i wady metod mnożnikowych.

  11. WYBÓR METOD WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW.
  - Kryteria wyboru metod wyceny przedsiębiorstw.
  - Ustalanie wyniku końcowego wyceny.
  - Metody wyceny przedsiębiorstw nierentownych.

  12. PRZYKŁAD WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.

 • Wykład, dyskusja z uczestnikami, rozwiązywanie praktycznych problemów.

 • Wszystkie osoby zainteresowane problematyką wyceny przedsiębiorstw.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr Marek Nowak

Doktor nauk ekonomicznych (SGH). Stypendysta Fulbrighta w ramach programu Master of International Business Studies, University of South Carolina, Columbia, USA.

Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw a w szczególności takimi zagadnieniami, jak: analiza sprawozdań finansowych, biznes plan, finanse dla niefinansistów, ocena projektów inwestycyjnych, ocena wiarygodności kontrahenta, rachunkowość zarządcza, ustalanie kosztu kapitału, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie kapitałem obrotowym, zarządzanie wartością firmy.

Od ponad 25 lat prowadzi szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw a także dla kandydatów na biegłych rewidentów. Wieloletni współpracownik Związku Maklerów i Doradców gdzie prowadził zajęcia z analizy finansowej na kursach przygotowujących do zdania egzaminów na doradców inwestycyjnych. Autor licznych artykułów i opracowań z dziedziny finansów. Prelegent na konferencjach naukowych. Współpracował z wydawnictwem WIG Press w zakresie tłumaczenia książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego na język polski.

Prowadził liczne projekty szkoleniowe między innymi dla: Anwil, Ball Packaging Europe Radomsko, Bosch Service, Citi Handlowy, Deloitte & Touche, Delphi, Frito Lay, General Motors Poland, GlaxoSmithKline, Imperial Tobacco, Kompania Piwowarska, Kostrzyn Paper, Kredyt Bank, Kronospan Mielec, Lentem, Metsa Ti

Szkolenia o podobnej tematyce