8 Godzin, 1 Dni

Wszystko o fakturach VAT

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

  • Klasyfikowanie operacji gospodarczych podlegających fakturowaniu.

  • Prawidłowego wystawiania dokumentów sprzedażowych.

  • Prawidłowego rozliczania sprzedaży pod względem podatkowym.

  • Prawidłowego wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż towarów jak i usług w obrocie krajowym jak również międzynarodowym. • 1.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzegląd zmian przepisów w zakresie wystawiania faktur:

  a.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieod 1 stycznia 2013r.,

  b. od 1 kwietnia 2013r.,

  c.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieod 1 stycznia 2014r.

  2.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDefiniowanie momentu sprzedaży jako podstawa do fakturowania: przegląd różnych rodzajów dostaw i usług.

  3.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieTerminy wystawiania dokumentów sprzedaży.

  4.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKiedy wystawiać faktury VAT , rachunki a kiedy paragony fiskalne. Zasady stosowania oraz obowiązki i zwolnienia w zakresie kas fiskalnych.

  5.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKiedy wystawiać faktury VAT, a kiedy noty obciążeniowe. Przypadki transakcji, które nie podlegają pod opodatkowanie VAT.

  6.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieKlasyfikowanie operacji sprzedaży do kategorii podatkowych: sprzedaż krajowa, WDT, eksport, sprzedaż usług a miejsce opodatkowania. Stawki VAT dla transakcji krajowych i międzynarodowych. Warunki stosowania stawek obniżonych (dokumentacja wywozowa) i zwolnień.

  7.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieZasady refakturowania na przykładach.

  8.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieElementy obowiązkowe faktury. Dane dodatkowe i zwyczajowe, umieszczane na fakturze.

  9.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieFaktury elektroniczne. Najnowsze orzecznictwo w sprawach wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych w obrocie gospodarczym.

  10. Korygowanie i zmiany wystawionych faktur. Zasady wystawiania faktur korygujących i not korygujących. Przegląd szczególnych przypadków, m.in. rabaty, zwroty towarów, wymiana towaru w ramach reklamacji. Prawidłowe potwierdzanie faktur korygujących.

  11. Anulowanie faktur – wątpliwości interpretacyjne.

  12. Świadczenia kompleksowe w praktyce – jak fakturować, m.in.:

  a.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierozróżnienie dostawy towarów od świadczenia usług,

  b. świadczenia dodatkowe w ramach umów np. wynajmu, leasingu,

  c.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniesprzedaż premiowa i wiązana,

  d. premie pieniężne.

  13. Przeliczanie transakcji w walutach obcych – prawidłowe zastosowanie kursów walut.

  14. Nieodpłatna dostawa towarów, nieodpłatne świadczenie usług – omówienie wątpliwości interpretacyjnych. Katalog przypadków, skutkujących koniecznością rozliczenia VAT należnego od tych świadczeń, m.in. poczęstunki, prezenty, użytkowanie samochodów służbowych, rabaty i świadczenia dla pracowników.

  15. Faktury wewnętrzne w obrocie krajowym i zagranicznym – zasady rozliczania VAT należnego oraz dokumentowania.

 • Dyplom ukończenia szkolenia AVENHANSEN

 • Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych (głównie metody warsztatowe, z naciskiem na umiejętności praktyczne):

  • prezentacje multimedialne

  • dyskusje grupy

  • case study - analizy przypadków

  • omówienie aktualnego orzecznictwa

  • ćwiczenia indywidualne i grupowe

  • konsultacje przykładów uczestników szkolenia

  • „zadania domowe”

 • Szkolenie kierowane jest dla pracowników działów finansowo – księgowych na wszystkich szczeblach: referentów, specjalistów, księgowych, kierowników finansowo – księgowych.

 • 880 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Anna Witkowska - Dziadosz

Anna Witkowska Dziadosz »

Dyrektor finansowy w korporacji. Główny księgowy wielu firm. Trener z bogatą praktyką zawodową w dziedzinie zagadnień finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Zajęcia prowadzi w formie warsztatowej. Pasjonat. Sama stale się szkoli aby być na bieżąco z przepisami i nowościami.

Doświadczenie zawodowe:

Moja praktyka zawodowa liczy już kilkanaście lat. Zaczynałam pracę jako specjalista ds. ekonomicznych, zajmując się m.in. analizą wniosków kredytowych czy obrotem w branży energetycznej. Po kilku latach objęłam stanowisko głównego księgowego, a następnie dyrektora finansowego w polskim oddziale międzynarodowej korporacji. W trakcie swojej kariery pracowałam dla firm dla spółek o różnorodnej specyfice, wielkości i branży: firmy produkcyjne, przemysłu ciężkiego, automotive, dystrybutorzy, FMCG, IT, transportowe, usługowe, telekomunikacyjne, biura rachunkowe, izby doradców podatkowych, importerzy i eksporterzy, agencje rekrutacyjne, oddziały spółek zagranicznych, firmy w trakcie przekształceń, restrukturyzacji czy procesów optymalizacji kosztów. Bardzo cenię sobie niełatwe wyzwania zawodowe.


Edukacja:

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw”, uzyskując wyróżnienia oraz stypendium za wyniki w nauce. Studia zakończyłam obroną interdyscyplinarnej pracy na temat podstaw prawnych, podatkowych i organizacyjnych działalności gospodarczej podmiotów sektora NGO. Każdego roku regularnie uczestniczę w szkoleniach i kursach, aby dostarczać uczestnikom swoich szkoleń najnowszą wiedzę i rozwiązania, oparte na doświadczeniach i nowatorskich pomysłach jednocześnie. W pierwszej kolejności szkolę się w zakresie stale zmieniającego się prawa: podatkowego i gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, MSR / MSSF; edukację tą uzupełniam warsztatami z zarządzania, wdrażania innowacji, projektów branżowych (produkcja, logistyka). Jednocześnie nieustannie rozwijam swój warsztat trenerski, uczestnicząc w szkoleniach „miękkich”, tj. szkoły trenerów, praktyka NLP.

Specjalizuję się w szkoleniach:

 • Rachunkowość, księgowość (na wszystkich poziomach zaawansowania).
 • Zagadnienia finansowo-księgowe dla nie finansistów (kadry zarządzającej, służb technicznych…).
 • Analiza finansowa przedsiębiorstw, sprawozdawczość.
 • Zagadnienia księgowo-podatkowe dla wybranych branż (np. transportowej, eksportowej, produkcyjnej).
 • Kadry & płace, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne (na wszystkich poziomach zaawansowania).
 • Podatki: VAT, CIT, PIT, PCC, WHT, lokalne.
 • Sprawozdawczość przedsiębiorstw wobec urzędów i instytucji (US, ZUS, UM, GUS, NBP…).

Moje szkolenia:

W prowadzonych przeze mnie szkoleniach stawiam przede wszystkim na praktykę, czyli warsztatowe podejście do zajęć. Główny kierunek każdego szkolenia bez względu na temat i poziom zaawansowania: praktyczne, efektywne wykorzystanie umiejętności w codziennej praktyce zawodowej uczestników szkoleń. Pracuję metodami mocno warsztatowymi, angażując uczestników w dyskusje, rozwiązywanie ćwiczeń, analizę autentycznych case’ów, rysowanie własnych schematów na flipcharcie etc. Zachęcam uczestników do prezentowania własnych problemów zawodowych do wspólnego omawiania na forum. Dobrym zwyczajem, nawet po zakończeniu szkolenia, pozostaję w kontakcie mailowym z uczestnikami.

Po pracy i szkoleniach:

Podobnie jak w pracy tak i w życiu prywatnym wszystko robię na więcej niż 100%. Uwielbiam sporty outdoorowe, czy to w górach, czy na morzu. W ostatnim czasie zaangażowałam się w długodystansową jazdę szybką na rolkach. Po treningach największą moją inspiracją i relaksem jednocześnie jest dobry film oraz dobra książka, najlepiej oparte na faktach. A dla tych, co wytrwali do końca tej strony, polecam mój cytat roku: „Godzina nie tylko jest godziną, to naczynie wypełnione zapachami, dźwiękami, zamierzeniami, zmiennością aury.” (M. Proust). Naszym zadaniem jest wypełniać te naczynia do ostatniej kropli.

Szkolenia prowadzone przez Trenera:

Szkolenia o podobnej tematyce