7 Godzin

grupa max. 14

WSPÓŁPRACA ZESPOŁOWA jak budować współodpowiedzialność i atmosferę współpracy w zespole - Human Skills

Trwa nabór First minute 945 PLN 661,50 PLN + VAT
Trwa nabór First minute 945 PLN 661,50 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Narzędziach mających na celu polepszenie współpracy zespołu, m.in. arkusz lidera.
  Najczęstszych błędach w zakresie współpracy zespołowej.
  Sposobach budowania atmosfery współpracy.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Radzenia sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich w zakresie współpracy zespołu.
  Zwiększania współpracy w zespole.
  Budowaniem relacji interpersonalnych.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Tworzeniem potencjału kadrowego.
  Rozwiązywaniem problemów w zespole.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 11:30 MODUŁ I. Wprowadzenie do tematu współpracy zespołowej

  Zarządzanie zespołem – kluczowe wyzwania. Analiza SWOT, określenie celów.
  Zasady współpracy w zespole – dobre i złe praktyki. Najczęstsze błędy menedżerskie w zakresie zarządzania zespołem. Analiza sytuacji, określenie własnych celów.
  11:30 – 11:45 Przerwa

  11:45 – 13:00 MODUŁ II. Dobre praktyki w zakresie współpracy zespołowej

  Fazy budowania zespołu wg. Tuckmana – określenie fazy, w jakiej jest zespół oraz ćwiczenie indywidualne.
  Typologia zachowań w zespole– typologia Extended DISC, sporządzanie mapy zespołu.
  Model Belbina- role w zespole.
  13: 00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 15:00 Moduł III. Budowanie współpracy

  Zasady budowania współodpowiedzialności w zespole. Ćwiczenie indywidualne i analiza.
  Działania wzmacniające współpracę zespołową. Ćwiczenie indywidualne i analiza.
  Zasady i techniki budowania atmosfery współpracy w zespole – co może przełożony, co może dział personalny, co może sam zespół. Współpraca pod kątem organizacji spotkań statusowych, spotkań firmowych, nieformalnych spotkań po pracą, wyjazdów integracyjnych itp (omówienie konkretnych sytuacji).
  15:00-15:15 Przerwa

  15:15 – 16:20 Moduł IV Współpraca zespołowa – trudne sytuacje.

  Zasady współpracy z trudnymi współpracownikami – arkusz lidera, ćwiczenie grupowe, omówienie.
  Omówienie banku trudnych sytuacji uczestników wraz z wypracowaniem technik działania – ćwiczenie indywidulane.
  16:20 – 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu współpracy zespołowej.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia
  Osoby zainteresowane budowaniem współpracy zespołowej.
  Osoby zainteresowane naprawieniem współpracy zespołowej.
  Osoby odpowiedzialne za budowanie efektywnych i odpowiedzialnych zespołów.
  Osoby zainteresowane tematyką i rozwojem osobistym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • 945,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce