0 Godzin, 0 Dni

Wskaźniki w programowaniu i monitorowaniu rozwoju polityk publicznych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki monitoringowej i wskaźnikowej. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne wykorzystanie pozyskanej wiedzy przy opracowaniu i monitorowaniu dokumentów planistycznych i strategicznych.

  • Szkolenie dedykowane jest dla pracowników samorządowych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, którzy w codziennej pracy zajmują się programowaniem i zarządzaniem polityką rozwoju oraz będą odpowiedzialni za wdrażanie projektów współfinansowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich w latach 2014 – 2020 i bieżącym monitorowaniem realizacji projektów, interwencji.

  • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

  • ----

Szkolenia o podobnej tematyce