16 Godzin, 3 Dni

Wprowadznie do Hurtowni Danych

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Prezentacja wzorców i standardów architektur Hurtowni Danych.

  Omówienie zagadnień projektowania i budowy. • Program szkolenia

  Wprowadzenie. Kontekst biznesowy
  •Strategiczne znaczenie informacji – kapitał informacyjny
  •Strategie adaptacyjne
  •Cykle biznesowe i konkurowanie w czasie
  •Sieci wartości
  Architektura Hurtowni Danych
  •Warianty hurtowni danych
  •Systemy zasilania
  •Platformy raportowe i analityczne
  •Aplikacje i modele analityczne
  •Fuzja z systemami operacyjnymi
  Określanie wymagań dla Hurtowni Danych
  •Specyfika analizy wymagań dla Hurtowni Danych
  •Wskaźniki, wymiary, agregaty
  •Modelowanie analiz
  •Architektura biznesowa i studium wykonalności
  Projektowanie struktur danych
  •Projektowanie danych dla potrzeb analitycznych
  •Omówienie specyficznych struktur danych
  •Omówienie typowych problemów
  •Bazy relacyjne vs OLAP
  •Kluczowe artefakty
  Budowa systemów zasilania
  •Struktura procesu zasilania
  •Analiza źródeł danych
  •Techniki obróbki danych w procesie zasilania
  •Zasilanie w czasie rzeczywistym
  •Własne rozwiązania vs gotowe narzędzia ETL
  •Przegląd narzędzi ETL
  Warstwa eksploatacyjna
  •Specyfika komunikacji z użytkownikiem w systemach analitycznych
  •Platformy i portale BI
  •Przegląd narzędzi
  Zarządzanie metadanymi
  •Znaczenie metadanych
  •Model metadanych
  •Architektura systemu zarządzania metadanymi
  •Przegląd narzędzi
  Cykl wytwórczy
  •Omówienie cykli wytwórczych HD: daptacyjne, iteracyjne, kaskadowe
  •Przygotowanie projektu
  •Etapy i produkty projektu
  •Zarządzanie projektem
  •Zapewnie jakości
  Zarządzanie architekturą
  •Aspekty i kontekst zarządzania architekturą Hurtowni Danych
  •Jakość danych i jakość informacji
  •Zarządzanie zmianą w HD oraz jej otoczeniu

 • uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat uczestnictwa w kursie

 • Warsztat prowadzony jest w formie wykładu popartego ćwiczeniami. Zajęcia połączone są z dyskusją zagadnień szczególnie interesujących uczestników szkolenia.

 • Kto powinien wziąć udział w szkoleniu:

  Twórcy aplikacji analitycznych i systemów wspomagania decyzji

  Menedżerowie odpowiedzialni za programy informatyzacji

  Architekci korporacyjni

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trenerami są doświadczeni wykładowcy-konsultanci, kierujący na co dzień projektami Infovide-Matrix.

Szkolenia o podobnej tematyce